Nya bussar till Palma

Palma stad köper in nya bussar
Palma EMT buss köper in 95 nya bussar under de närmaste tre åren. Kostnaden blir 30 miljoner euro varav 50% finansieras av European Investment Bank, resterande finansieras av de banker som företaget väljer att ingå avtal med. Av de 178 bussar som EMT äger nu, är 95 äldre än 15 år. Joan Ferrer från Transportrådet säger att detaljerna för anbuden håller på att utarbetas.

Bussmodellen har ännu inte bestämts men de blir längre än de fordon som finns för närvarande, (18 snarare än 12 meter) som ger 35% i ökad kapacitet. De nya bussarna kommer ge framtida besparingar på bränsle, underhåll och reparationer. Stadshuset föredrar naturgasdrivna bussar men är öppna för dieselbussar eftersom dessa numera är mindre förorenande.

Samtidigt står de protesterande taxichaufförerna helt ensamma i sitt motstånd mot de nya busslinjerna som ska gå mellan Palma flygplats och öns turistområden. Även om Balearernas minister för rörlighet, Marc Pons igår betonade sin önskan att nå en överenskommelse med Mallorcas taxiorganisationer, kan det budskap som lämnades från ministeriet inte vara tydligare: Pons kan rösta blankt och då godkänns planen som hans avdelning har utvecklat och som omfattar de tidigare nämnda busslinjerna mellan Son Sant Joan, Magaluf, Santa Ponsa, Cala d’Or, Cala Millor och Platja d’Alcúdia.

Ordföranden för handelskammaren, José Luis Roses instämmer i förslaget och ser planen som positiv och betonade den sista punkten: det ologiska i att tvinga resenärerna att först åka till stationen Palma. Ordföranden för arbetsgivare inom hotellbranschen, Inma Benito påminde om att hans sektor har stött direktlinjerna från flygplatsen från första början. Pimecos ordförande Bernat Coll, sade att planen på de nya bussarna innebär en förbättring för både turister och invånare.

Bussarna kommer köra under turistsäsongen från maj till oktober och med avgångar var 60:e eller 90 minuter från flygplatsen.

Palma de Mallorca – 24 februari 2017

Av Marie Tilly

Utbyggnaden av Molinars lilla båthamn ”Port Petit” stoppas

Seger för miljövännerna på ön
Club Marítimo Molinars styrelse meddelade igår att de återkallar projektet om att bygga ut den lilla hamnen i Molinar ”Port Petit” och lovar göra allt som krävs av Autoritat Portuaria de Baleares (ATB) för att kunna behålla hyresavtalet. Det meddelade igår Club Marítimo Molinars ordförande Rafel Vallespir. Han sade också att de lämnar in begäran om återkallandet hos ATB i dag. Han rättfärdigar deras beslut med: att det är ett gensvar på allmänhetens protester mot förslaget om en utbyggnad och att göra gott för allmänheten”.

För tre år sedan presenterade Club Marítimo Molinar planen på utbyggnad av hamnen som skulle inneburit en ökad hamnyta med 40 000 kvm, 120 fler båtplatser och att ersätta de sekelgamla faciliteterna med nya. Planen på utbyggnaden resulterade i kraftiga protester hos allmänheten som kämpade mot projektet och ville bevara hamnens storlek precis som den var. Banderoller med texten ”Al Molinar, Port Petit” ”För den Lilla Hamnen” hänger därför på många balkonger, byggnader och fönster kring området Molinar och Portixol.

De grupper som mobiliserade medborgarna med ”Al Molinar, Port Petit” gläds nu över klubbens återkallande “tre år av strid skapade ett stort socialt motstånd som omvandlades till ett institutionellt och politisk avvisande” sade gruppens talesman Pedro Martinez. Efter det stöd vi fått tvingade omständigheterna klubben, som hittills inte velat göra något för att förändra situationen.

”Al Molinar, Port Petit” yttrar sig med försiktighet, bland annat på grund av Club Marítimo Molinars nya ansökan om en möjlig ny hyresperiod då den nuvarande slutar nästa år. Hamnmyndigheten sade i juli att det inte skulle förnya utan vill förvalta hamnen själva, det ger sinnesfrid” sade talesmannen. Han ser det som motsägelsefullt att klubben som under den tid de hyrt inte hade någon ekonomisk möjlighet att renovera hamnen utan att expandera, nu hävdar de att vill ha hyresavtal för ytterligare tid.

Hamnmyndighetens styrelse ska ha ett extraordinärt möte på måndag för att fatta beslut om vägran att förlänga hyresavtalet till klubben, en åtgärd som meddelats redan för sju månader sedan av hamnmyndighetens president Joan Gual de Torrella. Pedro Martinez säger: Hamnmyndigheten bör enas om att påskynda renoveringen av anläggningen och muddra havsbotten, dra nytta av att klubben ger upp utbyggnaden och återta hamnen som förtjänar vara i bättre kondition”.

Även riksdagsgruppen uppskattar avslaget eftersom “staden tjänar på detta beslut” för att citera rådet för stadsplanering Antoni Noguera. “Vi kommer finnas tillgängliga för hamnmyndigheten att bistå renoveringen med rimliga medel med hänsyn till sin miljö, eftersom det sunda förnuftet segrade” sade han.

Palma de Mallorca – 17 februari 2017

Av Marie Tilly

Parlamentet godkänner upprustningen av den gamla järnvägen

Tåglinjerna på ön ska moderniseras
Balearernas regerings kommission för miljö och planering av mark, godkände under onsdagen lagförslaget som lades fram gemensamt av PSOE, Podemos och MES för upprustning av det gamla järnvägsnätet på Mallorca.

Partiernas gemensamma lagförslag uppmanar regeringen att påbörja det juridiska och tekniska förfarandet som möjliggör återställandet av den gamla järnvägen på ön nu ej i bruk och om det behövs, ändra transportlagstiftningen för att göra det möjligt.

Dessutom uppmanar de tre partierna den spanska regeringen för att ta bort de konventioner som blockerar järnvägen och att de betalar ut de redan avsatta 300 miljoner euros som öronmärkts för att slutföra järnvägen och förbättra den.

Enligt talesmännen för PSOE, Podemos och MES, är “det grundläggande och viktigaste” syftet med förslaget, upprustning och återställande av den del som ingick i det historiska järnvägsnätet på Mallorca. Dessutom, varnar de för att detta initiativ inte under några omständigheter innebär att man ger upp utbyggnaden av järnvägsnätet. (vilket framgår i generalplanen som godkändes 2006).

Mallorcas gamla järnvägsnät hade fram till hälften av nittonhundratalet när det var som mest utvecklat. En längd på 267,2 kilometer spår och med järnvägslinjer som knöt samman hamnen i Palma med Inca, Alaró, sa Pobla, Manacor, Arta, Santanyí, Felanitx och Sóller.

Palma de Mallorca – 16 februari 2017

Av Marie Tilly

25 miljoner euro investeras i modernisering av båthamnar

Hamnarna på Mallorca ska moderniseras
Totalt kommer den lokala regeringen att investera 25 miljoner euro i modernisering av elnäten i de gemensamma hamnarna. Ministern för planering, energi och rörlighet Marc, Pons och borgmästaren i Pollença, Miquel Àngel mars, informerade igår en grupp användare av hamnen och fiskare om investeringen som skall göras och svarade på frågor.

Det första projektet startar i Port de Pollença under de kommande månaderna. Ministern sade att arbetet görs som ett pilotprojekt i Moll Pollença, som sedan kan genomföras i de andra hamnarna i Balearerna.

Den genomgripande renoveringen av de elektriska installationerna på hamnområdet finansieras av regeringen och kommer kosta 1,1 miljoner euro, som skall godkännas i Consell de Govern på fredag. De gamla luftburna ledningarna skall ersättas med nya nergrävda rör och ledningar. En spänningsstabilisator skall monteras för stabilare strömstyrka och ett automatiskt solstyrt regleringssystem av hamnens belysning vid soluppgång och nedgång kommer ge besparing på elförbrukningen.

Projektet ska fördelas under de närmaste månaderna, även om ankomsten av nästa turistsäsong gör så arbetet måste delas upp i två faser. De flesta av åtgärderna kommer göras efter sommaren. Den uppskattade tiden för hela renoveringen är fyra månader.

En av de viktigare nyheterna för båtägarna vid Moll Pollença är installationen av individuella elmätare vid varje förtöjningsplats som sedan betalar för förbrukningen. Hittills betalar båtägarna en fast daglig avgift för el, en siffra som inte stämmer med den faktiska förbrukningen.

En grupp fiskare som igår kom till presentationen av projektet uppmanade Minister Pons att tillämpa samma system för deras fiskebåtar, så de inte längre behöver betala orimliga belopp för förbrukning av el och vatten. Både Minister Pons och generaldirektören för hamnar har förbundit sig att studera förslaget.

Palma de Mallorca – 16 februari 2017

Av Marie Tilly

Spanien enar sig kampen mot plasten i haven

Renare hav för en bättre framtid
Port Adriano Mallorca, har tecknat ett samarbetsavtal med Seabin projekt för insamling och undersökning av den plast som finns till havs. Det är det enda projektet av sitt slag i Spanien, Calvia 1 februari 2017.

I försök att bevara miljön, går Port Adriano, Mallorca som första spanska partner, med i Seabin Project. Ett intressant australiensiskt initiativ för att bekämpa föroreningarna av plast i haven. Det är den första hamnen i Spanien och den enda i Balearerna som anslutit sig till projektet som forskar och utbildar kring rengöring av världshaven.

Överenskommelsen består bland andra aktiviteter i att placera ut trummor i vattnet som genom ett enkelt dämningssystem, samlar in flytande plast. Varje vecka, samlas materialet in, uppgifterna om avfallet sammanställs och skickas in till Seabin. Som tillsammans med forskare och institutioner runt om i världen, kan analysera dem.

För att citera Antonio Zaforteza, VD för Port Adriano: “att vara medlem i Seabin Project, är mer än en avsiktsförklaring: det betyder att man tar ett steg framåt, banbrytande och effektivt i ett globalt program för att hjälpa den marina miljön”.

Port Adriano har därmed blivit en viktig partner i Seabin projektet och genomför det så kallade Global ambassadör Programmet, som fokuserar på att ta fram information om skräpet i havet. Man lägger tonvikten på det i ett utbildningsprogram som nyttjar nätverket av Seabins som finns utplacerade i hamnar och i andra områden runt om i världen.

Pete Ceglinski, direktör och grundare av projektet sade: “Det är en stor milstolpe att ha Port Adriano som partner och vi är glada över att kunna arbeta och utvecklas tillsammans med dem under de närmaste tre åren, inte bara i produkten Seabin, utan även i program inom vetenskap, forskning och utbildning som vi kommer utveckla gemensamt “

Denna strategi ramar in hållbarhetspolicyn för Port Adriano, som sedan 2004 arbetar med olika miljöskyddsprogram inom olika områden och som har uppnått flera internationella certifieringar som sätter Starck Marina inom de högsta normerna för god praxis, miljö och lagefterlevnad.

Palma de Mallorca – 15 februari 2017

Av Marie Tilly

Regnet förstörde de första apelsinerna men gynnar oliverna

Regnet ställer till det för jordbruket
Bönderna i Sóllerdalen klagar över att det kraftiga regnet i december och januari har skadat de mest mogna apelsinerna. En femtedel av de som skördas under vintern har gått förlorade. De har ruttnat medan de hängt kvar på sina grenar. Regnet har också fått träden att släppa frukten för tidigt, vilket är naturligt för citrusfrukter vid övervattning. Detta påverkar främst de tidiga sorterna som skördas under vintern.

Bönderna märkte redan i januari att apelsinerna började falla, vilket inte var konstigt med tanke på regnmängder på rekordnivåer. Regnet fick de nästan mogna apelsinerna att växta och svälla ytterligare. En del föll, andra ruttnade på träden. Mogna apelsiner innehåller mycket socker som gör att de ruttnar lättare. Dessutom är de tidiga apelsinsorterna mycket känsligare för mögel än de senare sorterna. Den övriga citrusskörden påverkas som tur var inte alls, utan väntas bli bra.

Några som har mått utmärkt i regnet är oliverna. De har verkligen gynnats. Träden uppe i bergen har lidit svårt av den långa torkan som var 2016. Det resulterade i en drastisk minskning av olivskörden. Den stora regnmängden under december och januari har gjort att de törstande olivträden har återhämtat sig och förväntas ge bra skördar. Regnet påverkade inte heller vinterns olivskördar i bergen då bönderna knappt skördat något alls.

Palma de Mallorca – 15 februari 2017

Av Marie Tilly

Hundkoll i Palma

Tuffare tag mot farliga hundar
Palmas lokalpolis har påbörjat en kampanj för att kontrollera stadens hundar. För att kunna genomföra den har kommunens djurskyddcenter Son Reus lånat ut läsare för mikrochips till de enheter som genomför kontrollerna. Kampanjen omfattar alla distrikt i Palma och börjar i kustområdena Molinar och Torrent des Jueus.

Polisen ska säkerställa alla Palmas hundar har mikrochips och hälsokort. De kontrollerar så ägare plockar upp efter dem och att de hålls kopplade då koppeltvång råder överallt, förutom på speciellt hänvisade platser.

Hundägare som äger raser som bedömts som generellt potentiellt farliga s.k. PPP hundar (perros potencialmente peligrosos). Har fler lagar att följa till skydd för allmänheten. De ska exempelvis alltid ha munkorg på allmän plats och en specialförsäkring som ger fullständig täckning på eventuella skador på människor, andra djur eller egendomar. För att lagligt äga eller ens promenera med en PPP hund krävs en speciallicens för denna typ av hund. PPP raserna är:

• Pit Bull Terrier
• Staffordshire Bull Terrier
• American Staffodshire Terrier
• Rottweiler
• Dogo Argentino
• Fila Brasileiro
• Tosa Inu
• Akita Inu

Polisen kan bötfälla ägare till hundar som inte bär mikrochips, som inte har dokumentationen i ordning, inte har dem kopplade eller inte plockar upp efter dem. Bötesbeloppen sträcker sig från 60 till 300 € om de är milda, medel från 301 till 1500 € och 1500 till 3000 € om de ses som mycket allvarliga. De högsta böterna gäller återfallsförbrytare och PPP hundarnas ägare som redan har ett ökat ansvar.

Palma de Mallorca – 14 februari 2017

Av Marie Tilly

Nya busslinjer på Mallorca

Fler busslinjer på Mallorca
I går hade Balearernas minister för rörlighet, Marc Pons och Mallorcas taxiorganisationer, ett möte angående de nya reguljärbussarna som börjar köra i april mellan flygplatsen och turistorterna. Vid mötet sade ministern att bussar också kommer köra mellan flygplatsen, städerna inåt land, byar och kuststäder så att befolkningen också ska få nytta av dem.

Minister Marc Pons sade att de tagit till sig av kritiken om favorisering av turisterna och att de borde förbättrat kollektivtrafiken åt befolkningen istället. Ibland möjligheterna finns att knyta an flygplatsen med fler städer som Inca, Manacor, Santanyi, Algaida, Alcúdia och Sa Pobla.

Minister Marc Pons, tillsammans med Palmas borgmästare José Hila och generaldirektören för Transport och rörlighet, Jaume Mateu, tillkännagav också en del beslut som gynnar den kollektiva taxibranschen. Viktigast ibland dem är att skapa en taxistation på Intermodal Station. Platser för taxibilar inne på den största buss- och tågstationen förbättrar Intermodal Station. Utöver det så godkänns nu 7-sitsiga taxibilar. Det kommer också skapas en handlingsplan för att komma tillrätta med problemet med svarttaxi inom taxibranschen.

De taxiorganisationer som närvarade, protesterade fortsatt mot utbyggnaden av busstrafiken och har bestämt sig för att demonstrera. Demonstrationen planeras den 15 februari mellan kl. 10.00 till 13.30.

Palma de Mallorca – 9 februari 2017

Av Marie Tilly

Ny dom ger billigare bensin på Balearerna

Nu blir det billigare att tanka på Mallorca
Det regionala förbudet mot att starta obemannade bensinstationer på Mallorca annulleras i en ny dom från Balearernas högsta domstol. Manuel Jiménez ordförande för AESAE (Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas) tror att domen kommer bidra till en ökning av antalet ”Low cost” bensinstationer på Balearernas. Idag finns det 9 sådana stationer på Mallorca men ingen av dem är obemannad.

Jiménez AESAE säger att Balearernas HD dom som häver det regionala förbudet mot obemannade bensinstationer markerar en ny epok inom området, tiden innan och efter. Domen kommer leda till en ökning av denna typ av bensinstationer på ön. Investerare som tidigare tvekat att investera där det lyder rättsosäkerhet känner stöd då domen undanröjer tveksamheter. Den undanröjer de tidigare hindren för dem som redan ansökt om licens.

Det finns ett orosmoln: Om regeringen väljer att överklaga till Högsta domstolen och insisterar på att fortsatt neka till denna affärsmodell som faktiskt har stöd i spansk lag, kommer det nationella konkurrensverket kräva skadestånd av den regionala förvaltningen och kompensation för de förluster som detta orsakat dem som redan har investerat i ”Low costs” leverantörer.

Om modellen med obemannade bensinstationer tillåts på Balearerna, som den har gjort i nästan alla EU, kommer bränslepriserna sjunka på mellan fem tio cent per liter. Branschens beräkning är relativt enkel. Balearernas nuvarande regelverk kräver minst en person per bensinstation, vilket innebär ett tvång på att anställa tre och en halv arbetare då de måste täcka 24 timmar per dygn med schema för skift, helger och semester. Sektorns arbetsavtal innebär mer än 20 000 € per person, vilket ger en årskostnad på nära 80 000 € per entreprenör.

Det allvarligaste är, att detta sker efter att de redan har betalat för ett projekt som förväntats spara personal genom investeringar i den teknik och säkerhet som krävs för självbetjäningsstationer som i genomsnitt säljer mellan 1 och 1,5 miljoner liter per år. Effekten av extrakostnaderna blir en prisökning på bränslet på 5 och 10 cent per liter.

Själva idén med obemannade självservicestationer är att sänka priset på bränsle för konsumenterna. Jimenez betonade att i andra områden i Spanien och EU, sätter ökningen av ”low cost” bensinstationer press nedåt på de priser som traditionella bensinstationer tar ut. Effekten är sänkning av priserna. Igår var en liter bensin 95 oktan mellan 17 och 30 cent billigare på fastlandet än på Mallorca. Den billigaste stationen i Madrid, en obemannad sålde för 1,07 € vilket är långt mindre än 1,30 som de flesta traditionella bensinstationerna tar på ön, där det billigaste bränslet var ”Low cost” stationen Petroest i Son Castelló 1,23 €.

Denna snedvridning av priser, som även ökar priset hos obemannade bensinstationer, beror på sektorns krav på tillgång på personal. Om kravet inte fanns, skulle gårdagens pris på 1,23 hos Petroest Mallorca sjunka till mellan 1,10 till 1,15 som tas ut på de flesta av fastlandets stationer.

Talesmannen för självbetjäningsstationer säger: “Anledningen till kriget mot vår modell beror på att det är mer lönsamt med de mycket högre priserna och de vill tvinga bort oss från deras marknad”.

Palma de Mallorca – 8 februari 2017

Av Marie Tilly

Tarjeta Intermodal resekort blir tillgängliga för alla

Billigare resor för utlänningar på Mallorca
Personer som reser med kollektivtrafiken och som inte är bosatta på Balearerna kan från och med nu, februari 2017, ansöka om resekort hos Intermodal. Kortet ger rabatt på resor med buss, tåg och metro. Tidigare fanns ett krav på att man skulle var bosatt på Balearerna för att kunna få resekortet, ett krav som nu har tagits bort.

En tysk medborgare som var på besök på ön, ansåg sig diskriminerad av Sollertågens olika biljettpriser för fast bosatta och icke bosatta, vände sig till EU och klagade. Den europeiska kommissionen har nu gett den tyske medborgaren rätt och beordrade Balearernas regering att ta bort denna typ av rabatter som anses diskriminerade utifrån nationalitet.

Mallorcas transportstyrelse instämde i att kravet att vara ”bosatt” var en form av diskriminering mot ”icke bosatta” och tog bort kravet. Därmed bryter inte Balearernas regering längre mot art 18 i förordningen om Europeiska unionen och förbjud av diskriminering på grund av nationalitet eller annan form av dold diskriminering.

Intermodals resekort togs i bruk 2008 och kravet på att den sökande skulle vara ”bosatt” på öarna för att tillåtas ansöka, introducerades 2012. Avskaffandet av kravet på bosättning gör nu att alla personer som besöker Balearerna för arbete eller semester, kan ansöka om kortet och njuta av billigare resor med TIB:s tåg, metro och bussar.

Resekortet är personligt och du åker med valfritt transportmedel hos TIB, bussar, tåg och metro. Det finns fyra olika intermodala kort:

• Allmänt: mellan 26 och 64 år
• Ungdom: Under 25 år
• Storfamiljer
• Pensionär eller långtidsarbetslös

Och två typer av påfyllningar:

T-20: laddning 20 resor per år som går ut efter ett år
T-40: 40 resor per person som gäller i 45 dagar

Palma de Mallorca – 6 februari 2017

Av Marie Tilly