Parlamentet godkänner upprustningen av den gamla järnvägen

Tåglinjerna på ön ska moderniseras
Balearernas regerings kommission för miljö och planering av mark, godkände under onsdagen lagförslaget som lades fram gemensamt av PSOE, Podemos och MES för upprustning av det gamla järnvägsnätet på Mallorca.

Partiernas gemensamma lagförslag uppmanar regeringen att påbörja det juridiska och tekniska förfarandet som möjliggör återställandet av den gamla järnvägen på ön nu ej i bruk och om det behövs, ändra transportlagstiftningen för att göra det möjligt.

Dessutom uppmanar de tre partierna den spanska regeringen för att ta bort de konventioner som blockerar järnvägen och att de betalar ut de redan avsatta 300 miljoner euros som öronmärkts för att slutföra järnvägen och förbättra den.

Enligt talesmännen för PSOE, Podemos och MES, är “det grundläggande och viktigaste” syftet med förslaget, upprustning och återställande av den del som ingick i det historiska järnvägsnätet på Mallorca. Dessutom, varnar de för att detta initiativ inte under några omständigheter innebär att man ger upp utbyggnaden av järnvägsnätet. (vilket framgår i generalplanen som godkändes 2006).

Mallorcas gamla järnvägsnät hade fram till hälften av nittonhundratalet när det var som mest utvecklat. En längd på 267,2 kilometer spår och med järnvägslinjer som knöt samman hamnen i Palma med Inca, Alaró, sa Pobla, Manacor, Arta, Santanyí, Felanitx och Sóller.

Palma de Mallorca – 16 februari 2017

Av Marie Tilly