Tarjeta Intermodal resekort blir tillgängliga för alla

Billigare resor för utlänningar på Mallorca
Personer som reser med kollektivtrafiken och som inte är bosatta på Balearerna kan från och med nu, februari 2017, ansöka om resekort hos Intermodal. Kortet ger rabatt på resor med buss, tåg och metro. Tidigare fanns ett krav på att man skulle var bosatt på Balearerna för att kunna få resekortet, ett krav som nu har tagits bort.

En tysk medborgare som var på besök på ön, ansåg sig diskriminerad av Sollertågens olika biljettpriser för fast bosatta och icke bosatta, vände sig till EU och klagade. Den europeiska kommissionen har nu gett den tyske medborgaren rätt och beordrade Balearernas regering att ta bort denna typ av rabatter som anses diskriminerade utifrån nationalitet.

Mallorcas transportstyrelse instämde i att kravet att vara ”bosatt” var en form av diskriminering mot ”icke bosatta” och tog bort kravet. Därmed bryter inte Balearernas regering längre mot art 18 i förordningen om Europeiska unionen och förbjud av diskriminering på grund av nationalitet eller annan form av dold diskriminering.

Intermodals resekort togs i bruk 2008 och kravet på att den sökande skulle vara ”bosatt” på öarna för att tillåtas ansöka, introducerades 2012. Avskaffandet av kravet på bosättning gör nu att alla personer som besöker Balearerna för arbete eller semester, kan ansöka om kortet och njuta av billigare resor med TIB:s tåg, metro och bussar.

Resekortet är personligt och du åker med valfritt transportmedel hos TIB, bussar, tåg och metro. Det finns fyra olika intermodala kort:

• Allmänt: mellan 26 och 64 år
• Ungdom: Under 25 år
• Storfamiljer
• Pensionär eller långtidsarbetslös

Och två typer av påfyllningar:

T-20: laddning 20 resor per år som går ut efter ett år
T-40: 40 resor per person som gäller i 45 dagar

Palma de Mallorca – 6 februari 2017

Av Marie Tilly