1,1 miljoner människor bor på öarna

Befolkningsmängden förväntas öka på Balearerna

1.089.000 personer – så många är vi som just nu bor på Balearerna.

De närmaste tio åren förväntas invånarantalet i Spanien att sjunka med knappt 600.000 personer (-1,2%).

På Balearerna går dock kurvan på andra hållet.

Det kommande decenniet kommer befolkningsmängden på öarna i genomsnitt att öka med 4.000 personer varje år.

Enligt Statistiska Centralbyrån i Spanien är vi 1.128.000 som bor på öarna 2021.

I Spanien bor idag 46,2 miljoner människor; och om tio år tror man att befolkningsmängden ligger kring 45,6 miljoner.

För er som mer i detalj vill studera siffrorna har ni dem här:

Befolkningstillväxt Spanien (2011-2021)