Elpriset rusade under onsdagens rekordkyla på Mallorca

Kallt och vitt ger dyrare el 
Elpriset nådde igår, mitt i rekordkylan sitt högsta pris sedan december 2013. Prisuppgången ökade markant under de senare timmarna på eftermiddagen och kvällen. Kostnaden för en megawattimme (MWh) översteg 92 euro, vilket är mycket högt om man jämför med förra årets på 60 euro per MWh, alltså 33% lägre än igår!

Chockhöjningar av elräkningarna väntar nu de hushåll som har de äldre elavtalen, Precio Voluntario (PVPC). De baserar sina priser på spotpriser, dvs timme för timme grossistpriset på den aktuella energimarknaden. Vilket ger en ungefärlig kostnad på 35% av den totala kostnaden som betalas av konsumenten. Resterande 65% består av fasta avgifter och skatter.

Experter rekommenderar därför konsumenterna att i största möjliga mån styra sin strömförbrukning till de timmar där MWh priset är billigare. Att undvika det höga priset är dock helt omöjligt eftersom genomsnittet under hela dagen uppgår till 78,83 euro. De billigaste timmarna är mellan 00.00 och 08.00 då efterfrågan på el är mindre. Det är verkligen stor skillnad mellan de tidiga timmarna på eftermiddagen och de senare på kvällen. Undvik användandet av tvätt- eller diskmaskiner kl. 20.00 när elen är dyrast och kostar 0.0926 euro per förbrukad kilowattimme (KWh).

Den nationella kommissionen för marknad och konkurrens (CNMC) har inlett en undersökning som kommer visa om de ökade elpriserna verkligen styrs av marknadsfaktorer som att brist på regn minskar trycket och produktionen vid de hydrauliska dammarna vilket höjer kolpriset, ökade oljepriser och minskat utbyte med Frankrike som stoppat produktionen i några av landets kärnkraftverk.

Bono Social är en riktad förmån och eltaxa som skapades under kristiden som ett ekonomiskt skydd för stora familjer och hushåll med minimala inkomster. Bono social systemet minskar elkostnaden för de mest ekonomiskt utsatta och ger en besparing på ca 180 euro per år. Men vissa av Bono Socials konsumenter drabbas nu hårt av en fördubblad elkostnad.

Energiministeriet meddelade igår parlamentets grupper om att översynen av Bono Social, visar att en förändring till inkomstbaserad förmån för de allra svagaste konsumenterna skulle ge en direkt sänkning av elräkningen på 25%. Det krävs dock en stor förändring av det nuvarande systemets krav på: bostäder med de lägsta hyrorna, stora familjer, hushåll där alla medlemmar är arbetslösa och pensionärer med minimiinkomst.

Regeringen planerar nu en liknande mekanism för långtidsarbetslösa, Plan Prepara. Det stödet kommer riktas mot hyreskostnaderna som inte får överskrida 75% av minimilönen SMI (Salario Minimo Interprofesional). Arbetsgivaren ansvarar för förmedling av hushållens inkomster. Dessutom ska lagen för att förhindra att strömmen stängs av, förstärkas.

Palma de Mallorca – 19 januari 2017

Av Marie Tilly