Ändrade villkor för båtplatser ställer till problem för fiskare i Sóller

Ändrade villkor för båtplatser ställer till problem för fiskare i Sóller
Ports de les Illes Balears meddelade igår att de ändrat villkoren för hamnens båtplatser. Över hundra båtägare med båtplatser i Port de Sóller fick meddelande om att de måste ställa sig i kö för att få hyra platserna. Båtplatserna ska fördelas i turordning enligt den kö som baseras på medlemmarnas väntetid. Många i kön bor inte i Sóller och det finns lokalbor som stått i kön i mer än 10 år utan att ha fått någon plats.

Konsekvensen av förändringen leder nu till att ett 40-tal båtägare med båtplatser i farleden som inte varit med i kölistorna eller betalat avgift, nu tvingas ta bort sina båtar. Deras båtplatser kommer fördelas som nya båtplatser till de som köar.

Regleringen av båtplatserna i Port de Sóller (och andra hamnar) var ett åtagande som regeringen skulle lösa med användarorganisationerna i början på valperioden. Xavier Ramis, generaldirektör för hamnar sade igår att “lagen säger att 75% av båtplatserna i hamnarna ska var bas och bara 25% transit, medan det i vissa hamnar i Balearerna är motsatt. Bas platsen betalar en tredjedel av vad en transit betalar. Administrationen förlorar mycket inkomster på förändringen men mitt mål är att hitta en lösning som tillfredsställer alla parter i denna konflikt om platser.”

Association de Empresas Nauticas en Port de Sóllers ordförande Generoso Cortes, skickade idag in en ansökan till Ports de Balears om tillstånd för en ny flytande pontonbrygga, som en tillfällig nödlösning åt sommarens transitbåtar och till de som förlorat sina båtplatser. De föreslår att de själva sköter tjänsten då de fruktar att de platser som ska förvaltas av den regionala administrationen är för få för att kunna möta efterfrågan i sommar.

Den stora majoriteten av de som drabbats är Sóllerbor som använder båtarna för fiske. Ordföranden för Associación de Empresas Náuticas de Sóller Generoso Cortés understryker att det skapat en mycket stor oro bland småbåtsägarna som inte förstår förändringarna, som innebär att de måste överge sina båtplatser de haft under flera års tid och ge dem till andra.

Föreningen Usuarios Náuticos del Port de Sóllers ansvarige, Josep Jordan säger: Processen som utförs av Ports de Balears är motsägelsefull, då vissa gynnats men andra inte. Jordan säger att de bett om en förändring i flera år eftersom det var orättvist att personer på kölistan väntat i över tio år och fortfarande inte får en plats. Det har tagit alldeles för lång tid att täcka basbehovet av båtplatser. Nu när lagen efterlevs vinner vissa och andra förlorar.

Palma de Mallorca – 14 mars 2017

Av Marie Tilly