Rekord för kryssningsfartygen

Kryssningsfartygen - en framtidsindustri för Mallorca

Alla som bor i Palma har med egna ögon kunnat se att antalet kryssningsfartyg har ökat markant de senaste åren.

Idag har vi tagit del av siffror från hamnmyndigheterna här på Balearerna och det är bara att konstatera att kryssningsindustrin är en allt viktigare inkomstkälla för öarna.

Siffrorna som är från årets första sex månader visar att 282 kryssningsfartyg angjorde någon av hamnarna på Balearerna under halvårsperioden.

Det är en ökning med 7% jämfört med samma period föregående år.

Över en halv miljon passagerare (554.000) fanns ombord och det är en ökning med 1%, eller 4.200 personer.

För helåret räknar myndigheterna med att 549 kryssningsfartyg ska angöra någon av hamnarna på Balearerna – 4,5% fler än under 2010.

Att Balearerna är en viktig destination i Spanien bekräftas av siffror som säger att öarna tillsammans med Barcelona står för 77% av den spanska kryssningstrafiken i Medelhavet.

För ett par veckor skrev vi om att hamnen i Palma byggs om för att kunna ta emot än större fartyg.

Det betyder att Mallorca står väl rustade inför framtiden och förhoppningsvis blir kryssningsindustrin en viktig pusselbit för att få fart på den lokala ekonomin.