EMAYA investerar 12,5 miljoner euro i sophanteringen i Palma

Bättre sophantering i Palma
Palmas borgmästaren, José Hila och EMAYAs president, Neus Truyol förklarade igår att styrelsen godkänt EMAYAs investering av 12,5 miljoner euro till förbättringar av sophanteringen i Palma.

EMAYA godkände med beslutet inköpet av 7.944 nya sopcontainrar och 25 lastbilar till en summa av 11,2 miljoner euros. Från och med mars nästa år byts majoriteten av stadens soptunnor ut mot nya. Kärl för organiskt avfall kommer köpas in och förväntas förbättra sorteringen av matavfall, något som staden tidigare legat efter med. Av de 7944 nya kärlen, kommer 5554 bytas under nästa år, de resterande byts under de kommande fem åren. Därigenom ersätts 90% av de nuvarande behållarna.

När det gäller förvärvet av sopbilar, påbörjas inköpet av de 25 nya sopbilar med sidlastare under nästa år. 15 köps in direkt och innebär att halva flottan förnyas, resten köps under de kommande fem åren. De nya fordonen är gasdrivna, vilket ger besparingar på 15% jämfört med konventionella bränslen och minska utsläppen av koldioxid i atmosfären med 30%.

EMAYAs president Neus Truyol betonade att de valt att bara använda sig av sopbilar med sidlastare för moderniseringen av insamlingssystemet, eftersom det är effektivare och snabbare. Han försäkrade att “det kommer öka möjligheten till fler hämtningar och minska störningarna av detta arbete i staden”.

Genomförandet av den nya modellen kommer ske i tre etapper under nästa år. Den första etappen från februari, kommer omfatta området mellan Avenidas, calle Aragó och El camino de Jesus. Den andra etappen från maj, omfattar Platja de Palma, Arenal och Les Meravelles. Under den tredje etappen, från oktober 2017. Kommer resten av de gamla behållarna bytas ut mot nya i resten av staden.

Det dåliga skicket på soptunnorna, många av dem trasiga, föråldrade och dessutom svåra att nå (730 klagomål under perioden 1 juni – 12 september 2016) är några av anledningarna till att de byts ut.

Palma de Mallorca – 13 januari 2017

Av Marie Tilly