I kampen för renare vatten


Sant Elms havsvatten har färgats grönt ett par gånger under sommaren.
Att detta inget har med vattenkvalitén att göra bevisas av att Sant Elm i början av sommaren fick EU:s kvalitetsmärkning, den Blå Flaggan.

Andratx borgarhus har presenterat en ny handlingsplan för att  fastställa orsaken av att Sant Elms vatten färgarts grönt. Efter att ha genomfört en kemisk studie som visat att den gröna färgen inte har med förorening att göra, sätter myndigheterna nu sitt fokus på vattenströmmar och planktonalger. Man tror att planktonalgerna påverkas av värmen. Dagarna med de högsta temperaturerna har man flugit med drönare över Sant Elms kust för att uppmäta strömmarna.

Av Albert Herranz
Foto Per Gustafson