1 000 nya träd förskönar Palma

Fler träd gör Palma ännu vackrare
Palmas park och trädgårdsförvaltning har påbörjat utplanteringen av 1 000 nya träd i stadens parker, längs gator och torg. 700 av dessa ersätta de omkring 700 exemplar som har tagits bort sedan slutet på 2015 och 2016. De övriga 300 exemplaren ska utöka den befintliga grönskan i parkerna men även pryda de nya projekt som pågår, som den nya gågatan Mir del la barriada vid Santa Catalina, Rodriguez Mendezgatan, utöver Son Parera och Bellver.

De träd som tagits bort står för 1,3% av totalt 57 451 träd som finns i staden. Av dem växer 33 298 längs vägar och 24 162 i grönområden inklusive Bellver. Utöver dessa finns det 3 097 palmer, varav 1 515 intill stadsgator och 1 582 i stadens grönområden.

Återplantering av träd och palmer började i november förra året. De lövfällande exemplaren måste planteras i samband med lövfällningen som underlättar trädens rotbildning efter planteringen. Vintergröna träd och arter från varmare klimat, kommer planteras ut i slutet av säsongen.

Igår planterades fem exemplar av arten Mannaask på gatan Miquel dels Sants Oliver som ersättning för de gamla Asklönnarna som tidigare fanns där. Lönnar ger en hel del problem eftersom de lätt angrips av svampar och med tiden innebär risk för förbipasserande som kan skadas av fallande grenar. Det sågs som säkrare att ersätta dem med Mannaask.

Palma de Mallorca – 4 februari 2017

Av Marie Tilly