Befolkningen minskar på Balearerna

På Balearerna bor det nu 1.110.062 människor – en minskning med nästan 10.000

Befolkningen på Balearerna minskar.

Enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån (INE) i Spanien bor det för närvarande 1.110.062 människor på Balearerna.

Det är en minskning med 9.377 personer jämfört med för ett år sedan.

Den ekonomiska krisen anges som främsta skäl för befolkningstappet.

Utländska medborgare

223.605 av alla som bor på Balearerna är av utländsk härkomst.

Det betyder att 20,1 procent av alla människor som bor i vår region inte är födda i Spanien.

Och med 20,1 procent är Balearerna den region i Spanien med flest utländska medborgare per capita.

I Spanien bor det för närvarande 5.520.133 utlänningar, vilket är 11,7 procent av landets befolkning.

Minskningen på Balearerna

Faktum är att antalet spanjorer som bor på Balearerna har ökat med 9.588 personer det senaste året.

Kanske är det många yngre som har flyttat hem från fastlandet och som nu bor billigare hemma hos mor och far.

Nej, anledningen till att befolkningen minskar på Balearerna är att 18.965 utlänningar har lämnat regionen det senaste året.

Bristen på arbetstillfällen och sämre framtidsutsikter är nog de främsta skälen till att folk lämnar Balearerna.

Inte bara sydamerikaner

Det är lätt att tro att det bara är sydamerikaner som flyttar hem, men faktum är att många européer har valt att lämna Spanien.

Den tyska befolkningen på Balearerna har minskat drastiskt det senaste året.

36.758 tyskar har blivit 29.934 på bara ett år.

Här en artikel från Ultima Hora, med bra förklarande grafik:

Ultima Hora – Befolkningen på Balearerna 2013

Statistik och rapport

Här är pressmeddelandet från INE:

Befolkningen i Spanien – januari 2013