Den omtalade turistskatten går till…

Turistskatten på Mallorca
Cirka 80% av de 30 miljoner € som turistskatten inbringade under 2016, kommer användas till genomförandet av miljöinriktade projekt på Balearerna. Den tekniska kommittén som gått igenom ansökningarna från projekten, presenterade sina förslag för Kommissionen för främjande av hållbar turism (CITS).

Av de sökande valde kommittén ut 47 av 237 projekt som nu kan komma finansieras tack vare de 30 miljonerna, meddelade Rådet för innovation, forskning och turism i ett uttalande. De övriga 20% vänder sig till projekt som riktar sig till bevarandet av kulturarv, innovation, forskning och att öka beläggningar under lågsäsong. Röstning om förslagen sker på onsdag nästa vecka.

Det understryks att medlen för främjandet av hållbar turism, årsvis kan finansiera projekt som är förenliga med lagen och de uppsatta målen. Huvuddelen av projekten, totalt 14,6–16 miljoner € riktas till att förbättra infrastrukturen för vattenledningsnäten och vattnets kretslopp, vilket var huvudmålet för turistskatten under 2016.

Regeringen prioriterar stöd till projekt med anknytning till utbyggnad av vattenledningsnät till kommuner där det saknas, förbättra reningssystem, behandling av avlopp, återanvändning av avloppsvatten, sammankoppling av olika system, läckagekontroll osv.

Dessutom föreslås att de återstående 20,6% av fondens medel som avsatts för främjandet av hållbar turism (6,2 miljoner), fördelas bland 13 projekt som riktar sig mot målen för lagen om hållbar turistskatt. Bland dem finns sju projekt på totalt 2,3 miljoner € med inriktning på restaurering och bevarandet av historiska kulturarv.

Ett projekt på 1,5 miljoner avsätts för förbättrade utbildningar, bättre kvalité på beläggningar och att öka bokningarna under lågsäsong. Slutligen riktas 300.000 € till att mildra säsongsproblematiken, skapa produkter och tjänster för en hållbar turism även under lågsäsongerna.

Regeringens projekt och öråden uppfyller därmed de allmännas intresse hos Balearernas medborgare, vilket ger en positiv inverkan på hela territoriet. Det garanterar en förbättrad infrastruktur med anknytning till vattnets kretslopp och tryggare vattenförsörjning under perioder av torka.

Det totala antalet sökande projekten var 237 med behov av finansiering om totalt 184.7 miljoner €, alltså sex gånger mer än den tillgängliga budgeten på 30 miljoner, styrker enligt regeringen, det allmännas intresse för frågorna och behovet av turistskatt som instrument för finansiering av projekt med medborgarnas intresse i fokus på våra öar.

Palma de Mallorca – 26 januari 2017

Av Marie Tilly