Krönika: Palmviveln på Mallorca

Röd palmvivel (Rhynchophorus ferrugineus)

Kommer Mallorcas palmer snart försvinna?

Som ni märkt ser man nu allt fler döda palmer överallt på Mallorca.

Orsaken är den röda palmviveln (Rhynchophorus ferrugineus)(Picudo Rojo de la Palmera).

Palmvivelns ursprung är Sydost Asien och Polynesien. Den har sprits sig med hjälp av människans växthandel. Den kom till Nordafrika via Egypten omkring 1993. Via palmhandeln kom den vidare till Europa och till Granada i Spanien 1995.

Mallorca klarade sig ända fram till 2006. Rapporterade infekterade palmer på Mallorca steg till ett maximum på 2437 stycken under 2012. En viss minskning kunde ses under 2013. Sannolikt var den verkliga siffran betydligt högre, på grund av uteblivna anmälningar, då man själv eldat upp angripna palmer. Att följa officiella anvisningar är inte alltid prioriterat i Spanien!

Den Röda Palmviveln är en stor rödbrun skalbagge. Den kan bli upp till fem centimeter lång och har en karakteristisk lång ”nos”. Den har kraftiga vingar och kan flyga långa sträckor.

Honan lägger cirka tvåhundra ägg vid palmlövsbasen eller i sår på stam eller löv. De kläcks efter tre dagar.

Palmvivellarv

Larverna som utvecklas är det som skadar palmen. De kan nå en storlek på mer än fem centimeter, har starka käkar och lever på mjuka fibrer och knoppar i palmen. Den gör långa tunnlar i stammen. Vid förpuppningen lämnar larven stammen och gör en kokong av torkade palmfibrer vid palmens bas. Hela livscykeln är 7 till 10 veckor. Överlappande livscyklar kan finnas i samma träd.

Oftast ser man först symptomen på ett angrepp när skadan redan är avancerad och palmen redan är döende. Tidiga symptom är att de nyaste bladen i centrum gulnar och vissnar. Senare vissnar de yttre bladen och kan lossna. Man kan också höra hur larverna tuggar sig fram i stammen. Du kan höra hur det låter här. Det kan också läcka ut illaluktande vätska.

Palm med avancerat angrepp av palmviveln

Kanariepalmen (Phoenix canariensis) dadelpalmen (Phoenix dactylifera) är de mest utsatta men många palmarter angrips. Det finns rapporter som tyder på att Solfjäderspalm (Washingtonia filifera) och Europeisk Dvärgpalm (Chamaerops humilis) kan vara resistenta.

Hur kunde det bli så här?

Den huvudsakliga förklaringen är den internationella växthandeln. Omfattande kontroll av importerade växter har saknats. Denna brist möjliggjorde ju också Processionsspinnarens intåg på Mallorca (se krönikan: Mallorcas farliga djur!).

När Spanien blivit utsatt för palmviveln stoppade man importen från Egypten för att minska exponeringen. Man fick dock snart häva detta stopp då den visade sig helt ineffektiv då palmer importerades från övriga EU som saknade restriktioner. Fortfarande finns det inga effektiva EU-åtgärder. Observera att även USA med sina mycket stränga införselregler för växtmateria fått kolonisering av Floridas palmer.

En teori om hur detta gått till visas i denna video:

[youtube]http://youtu.be/s4NSPvYU1n4[/youtube]

Hur kan man rädda Mallorcas palmer?

Primärt är en tidig diagnostik viktig för att kunna rädda en angripen palm.

Hur skall man kunna åstadkomma detta då de tidiga symptomen är svåra att fånga upp. En regelbunden och noggrann inspektion av hela palmen men framför allt kronan är nödvändig. Man kan då upptäcka centralt missfärgade blad och fibrer från stammen. Tydliga symtom som kokonger, hål i stammen och avfallande blad är tyvärr sena och betyder i praktiken att palmen är bortom hjälp.

Man arbetar med att träna hundar för att upptäcka angrepp och har fått en detektering i cirka 70 procent av de infekterade palmerna.

Här ett videoklipp av hundträningen:

[youtube]http://youtu.be/NCiMZNILW8g[/youtube]

Det mänskliga örat är inte känsligt nog för en tidig upptäckt men med avancerad utrustning för ljudregistrering har man nått cirka 90 % detektering. Arbete med värmekamera är påbörjat.

Man kan man konstatera att det inte finns någon riktigt bra diagnostikmetod som förenar effektivitet, lättillgänglighet och rimlig kostnad. Profylaktisk behandling är en annan väg. Detta kräver regelbundna behandlingar tills vidare. Den inbegriper olika medel vars administration inte är helt enkel och en kostnad som är påtaglig, speciellt om många palmer måste behandlas.

Behandling av infekterade palmer

Förstahandsbehandling är insektsgifter som på olika sätt tillförs palmen. Professionella behandlare injicerar ofta medlen i stammen under högt tryck vilket går snabbt och ser imponerande ut. Annars kan man själv långsamt infundera medlen i kronan vilket tar längre tid men blir billigare. Ett exempel på hur detta kan genomföras hittar ni här. För större palmer kan det krävas en betydligt volym av giftet för att mätta stammen.

Man kan också använda biologisk bekämpning med nematoden “Steinernema carpocapsae”. Lovande försök pågår vid spanska universitet med en svamp som angriper viveln. Samtliga behandlingar är mer eller mindre dyrbara och omständliga och måste kombineras med profylax.

Sammanfattning

Det finns ett allvarligt och påtagligt hot mot Mallorcas palmbestånd, speciellt mot Kanariepalmen och dadelpalmen. Sannolikt kommer vi att se en kraftig minskning av bestånden under den närmaste tiden. Förhoppningsvis kan en del palmer räddas med behandling och profylax i väntan på effektiv, enkel och billig behandling. En utveckling av naturens eget försvar, som finns i ursprungsregionerna, kommer att ta en mycket lång tid.

Det är viktigt att man anmäler angripna palmer till Växtskyddet på Mallorca (Sanidad Vegetal). Tel: 971 176 666, E-post: sanitatvegetal@dgagric.caib.es. Där kan man också få anvisningar om vidare åtgärder. Palmens ägare är ansvarig för behandling och eventuell förstöring av trädet. Olika regler gäller beroende på var på ön palmen finns.

Aktuell utbredning kan ses på denna karta.

Anders Ölund

Titta gärna in på min hemsida, MallorcaBo, för boktips och även andra råd för ett liv på Mallorcas landsbygd.