Trångt på Mallorca i augusti

Den fjärde augusti 2011 befann sig 1.351.227 människor på Mallorca

Vad vore världen utan spännande statistik!

Nu har vi hittat siffror på hur många människor som befunnit sig på Mallorca vid olika tidpunkter.

Den här statistiken är nödvändig för att kunna beräkna framtida behov av t.ex. elförbrukning och vattenförsörjning.

Sedan är den även intressant läsning för oss som vill lära oss mer om den här fantastiska ön.

Trångt i augusti

Inte helt oväntat är augusti den månad då det vistas flest människor på Mallorca.

1.316.969 var den genomsnittliga mängden människor på Mallorca i augusti 2011.

Det kan jämföras med genomsnittssiffran för december: 852.455.

Den absoluta toppnoteringen kom den fjärde augusti, då 1.351.227 personer samtidigt befann sig på Mallorca.

Dagen före julafton var det glesare på gatorna, med bara 842.796 människor på ön.

Statistik

Vi bifogar en länk där ni hittar all statistik från 1997 fram till 2011:

Befolkningsstatistik 1997-2011 Balearerna

Här kan ni även jämföra trycket på Mallorca med övriga öar i Balearerna.

Ha en trevlig påsk i hängmattorna!