Nu förbjuds folksamlingar på Paseo Maritimo

Nu förbjuds folksamlingar på Paseo Maritimo

Efter år av protester från boende och barägare längs Paseo Maritimo verkar det nu som kommunen har lyssnat och tagit till sig av den massiva kritiken. Nu införs nya lagar och med hjälp av dem förpassas kanske utomhusfesterna (botellón) längs den vackra hamnpromenaden till historien.

Alla som någon helgkväll har promenerat på kajen längs Paseo Maritimo har inte kunnat undgå att se de hundratals ungdomar som samlats för att att dricka (främst alkohol) och umgås för att senare fortsätta festandet på någon av alla nattklubbarna i närheten.

Ungdomarna har säkert kul, men boende längs hamnpromenaden har inte varit lika roade. Mängder med bilar och högljudda människor i grupp har inverkat på nattsömnen. Än värre är hur det har sett ut på morgonen efter festen (läs: krigszon).

Kommunen har nu tröttnat på att varje morgon (till höga kostnader) städa upp efter ungdomarna. De har även förstått att utomhusfesterna inte är bra PR för Palma som stad.

För att komma till bukt med det här införs nu ett antal olika lagar. För det första räknas nu Paseo Maritimo som en “zona de intervención especial”. I dessa zoner gäller särskilda (och hårdare) regler, med syfte att garantera rättigheterna för de boende där. Det här får till följd att mellan klockan 22.00 och 08.00 förbjuds större folksamlingar längs Paseo Maritimo.

En annan förändring är att det blir förbjudet för ungdomar under 18 år att dricka alkohol på allmän plats – tidigare var åldersgränsen 16 år. De här reglerna gäller inte bara för Paseo Maritimo, utan på alla gator och torg.

I samband med att de nya lagarna träder i kraft införs också olika typer av böter. För mildare överträdelser ligger böterna på mellan 100 och 750 Euro. För grövre kan böterna bli ända upp till 1500 Euro. Värt att notera är att det är ungdomarna själva som är betalningsansvariga – inte deras föräldrar.

Nu när säsongen kommer igång får vi se hur det kommer att gå. Det är en sak att lagstifta om någonting, en annan att se till att de nya lagarna efterlevs. Salud!