José Ramón Bauzá – visioner för Balearerna

José Ramón Bauzá - Balearernas nyvalde president

Den nyvalde presidenten för Balearerna höll igår sitt jungfrutal inför parlamentet. Han lovade att använda de kommande fyra åren att lägga grunden för tillväxt och välstånd de kommande fyrtio åren.

I sitt tal, som varade i trettiofyra minuter, berättade han att han ämnar sträva efter ett fungerande samarbete med centralmakten i Madrid. Han identifierade fyra nyckelområden som han anser vara viktigast för Balearerna. De fyra områdena är turism, utbildning, rättssäkerhet och långsiktig planering.

Idag styrs Spanien av PSOE (Socialdemokraterna), men nästa år är det nationellt val i landet. Med tanke på PPs framgångar i lokalvalen är det sannolikt att tro att nästa regeringschef kommer från Partiodo Popular (PP). Ett sådant scenario ökar förutsättningarna för ett smärtfritt samarbete mellan Madrid och Balearerna.

Ledaren för PP på Balearerna, som officiellt svärs in som president på lördag kväll, meddelade att han och hans regering planerar att införa ett nytt sätt att föra politik: – “en politik som bygger på värderingar”. Han varnade också för att han kommer att slå ned hårt på någon som “fångas med händerna i syltburken”.

Hur turismindustrin utvecklas kommer att bli avgörande för den nya regeringens popularitet. Bauzá vill se över de nuvarande turistlagen och han vill fortsätta arbetet med att reformera och förnya Playa de Palma. Han vill även se om det är möjligt att “väcka” slumrande turistorter som Calvia, Manacor och Santanyi.

En av den nya regeringens första åtgärder blir att försöka skapa nya jobb på Balearerna. I Baskien finns redan ett samarbete mellan företag och myndigheter och om ett liknande program kan implementeras på Balearerna kan det, menar presidenten, skapa upp emot 15.000 nya arbeten.

Bauzá är oroad över att så många unga väljer att hoppa av studier de har påbörjat. Den nya regeringen kommer att se över vad som kan göras för att utbildningarna ska kunna moderniseras och bli mer attraktiva för studenterna. En viktig del blir språkkunskaperna. Större vikt ska läggas på att barn redan i tidig ålder lär sig engelska.

Byggbranschen ska regleras bättre med nya lagar. Med bättre lagstiftning blir det svårare för oseriösa byggherrar att verka på Balearerna. I den nya lagstiftningen ska det även bli enklare att på olika sätt skydda miljön.

Det är med andra ord mycket som Bauzá och PP vill genomföra den kommande mandatperioden, men det ska göras med en stram budget. Den nye presidenten säger att han har för avsikt “att göra allt för en euro istället för fem”. Vi får se hur det går.