Strandpromenaden i Cala Bona rustas upp

Strandpromenaden i Cala Bona rustas upp
Kommunen Son Servera står inför en riktig utmaning. Kommunfullmäktige inleder en rad projekt för att fräscha upp kommunen men väljer att starta dem samtidigt som turistsäsongen börjar. Kritiska röster hörs nu från företagen i området då Cala Bonas turistsäsong alltid startar tidigare mot övriga Mallorca. Arbetena kommer pågå åtminstone till april och det blir besvärligt för företag och de tidiga turisterna.

Men flera av projekten är välbehövda och kommer försköna olika platser i området, samtidigt som flera vägar förbättras. De åtgärder som görs innebär en investering på mer än 1,5 miljoner €. Vissa startade redan i februari medan andra påbörjas efter sommaren.

Ett av de viktigaste projekten är ombyggnaden av strandpromenaden i Cala Bona, mellan gatan och Mestral Tramuntana som under lång tid haft eftersatt underhåll. Det arbetet inleddes i början av februari och har en budget på 366,681 euro. Promenaden är 40 år gammal och området mycket nedgånget. Dessutom ska 11 av de stora fikusträden tas bort då de skapat olägenheter för de boende och orsakar skador på trottoarerna.

Kommunfullmäktige understryker att alla projekten har finansieras med egna medel och bidrag. Det innebär därför ingen utökad skuldsättning för kommunen som under de två senaste åren minskat sina skulder med 30 procent. Det är verkligen bra att upprustningarna sker men timingen kanske inte är den bästa.

Palma de Mallorca – 2 mars 2017

Av Marie Tilly