Färre kryssningsfartyg till Mallorca

Färre kryssningsfartyg hittar till Balearerna - ned med 22% det första halvåret

Året har börjat sämre för kryssningsturismen här på Balearerna.

Under årets första sex månader kom det 222 större passagerarfartyg till någon av öarna.

Det kan jämföras med de 283 kryssningsfartyg som kom till Balearerna under det första halvåret 2011 – en minskning med 22%.

Färre passagerare

När det kommer till antalet passagerare var nedgången ännu större.

Med 413.000 passagerare under årets första halvår, så betydde det 26% färre ombordvarande.

Lågkonjunktur

Hamnmyndigheterna på Balearerna skyller nedgången på lågkonjunkturen och att föregående år var exceptionellt bra.

I fjol var det många kryssningsfartyg som ville undvika oroligheterna i norra Afrika och det gjorde att flera fartyg istället valde Balearerna som destination.

Branschen lider även fortfarande av sviterna efter den tragiska olyckan med “Costa Concordia”.

Helåret

För helåret räknar man med att 23% färre kryssningsfartyg kommer till Mallorca jämfört med 2011.

Även Menorca räknar med en minskning – ned 5%.

Ibiza går dock mot strömmen – här tror man på en ökning med 27%.