Dyrt att vara sjuk på Mallorca

Son Espases – det relativt nybyggda universitetssjukhuset på Mallorca

Dyrt att vara sjuk på Mallorca.

Club Diario de Mallorca, som organiserar intressanta debatter i olika samhällsfrågor, samlade olika experter inom sjukvård i sin lokal i tidningshuset för ett par dar sedan.

Miguel Adrover skriver från Palma: Experterna är överens om att det nya systemet med att ta ut en avgift vid läkarbesök kommer att medföra att antalet drabbade av infektioner och olika sjukdomar kommer att bli många fler.

Samtliga närvarande var totalt emot det nya systemet som de anser är orättvist, då den som har en årsinkomst på minst 18.000 euro redan har det tillräckligt svårt för att betala för mediciner som kostar i genomsnitt 90 euro varje månad.

De som har en årsinkomst på 100.000 euro eller mer betalar bara 20 procent mer vid läkarbesök.

Och, framhöll ekonomen Amadeo Spadero, i de flesta europeiska länder infördes sjukvårdsavgifterna under tider av god ekonomi, inte mitt under en svår kris som vår regering avser göra.

Viceordföranden i Läkarfacket, Miguel Lazaro, var mycket upprörd och tyckte att på Mallorca betalar vi tillräckligt mycket i sjukvårdsavgift, då vi betalar en extra skatt på bensin och på sjukhuset Son Espases t.o.m. för att parkera.

Detta under tiden som Govern Balear, den autonoma regeringen, söker 280 miljoner euro mer till sjukvården.

Både den tidigare regeringen (Pacto de Progreso = PSOE, De Gröna och Vänsterpartierna) och den nuvarande har misslyckats rejält med sjukvårdssektorn.

Det är dessutom perverst, tyckte han, att ta ut en avgift med de långa köer vi har.

Till sist jämfärde man med olika system och Antoni Real, ordförande i Farmakologkollegiet, varnade för att diabetes och högtblodtryck kommer att kontrolleras mindre och att på t.ex. Balearerna utgör medicin och läkemedel endast 27 procent av den totala kostnaden för sjukvården – en siffra som ligger långt under den i andra länder.

Jaume Orfila, ansedd allmänläkare och expert i sjukvårdsorganisation, menar att avgiften är ett klart tecken på att systemet är misslyckat.

Och han tog som exempel det svenska systemet som fungerar sedan många år.

Men överflyttat på det spanska skulle det inte ge en särskilt mycket mindre utgift totalt.

Margalida Pascual menade att många med olika kroniska sjukdomar har svårt för att klara en utgift på 90 euro i månaden.

Och vad skulle vi välja, medicin eller mat till hungriga barn?

Därmed är vi tillbaka till vad experterna insåg.

Många sjuka kommer inte att få den vård och de läkemedel som de behöver.

Läkarna och övrig sjukvårdspersonal har som framgår i dagspress och TV, strejkat i protest mot den så kallade co-pago (sjukvårdsavgiften) och likaså mot de nedskärningar den spanska och den autonoma regeringen ämnar besluta om.

Margareta Strandman Dahlberg

Margareta utkom 2010 med boken ”Mallorca – ö i världen” och gav 2011 ut sin andra bok om Mallorca, “Vardagsskildringar från 60-talet till idag“.

Hemsidan, där böckerna går att beställa, hittar ni här: Mallorcaboken