Ny dom ger billigare bensin på Balearerna

Nu blir det billigare att tanka på Mallorca
Det regionala förbudet mot att starta obemannade bensinstationer på Mallorca annulleras i en ny dom från Balearernas högsta domstol. Manuel Jiménez ordförande för AESAE (Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas) tror att domen kommer bidra till en ökning av antalet ”Low cost” bensinstationer på Balearernas. Idag finns det 9 sådana stationer på Mallorca men ingen av dem är obemannad.

Jiménez AESAE säger att Balearernas HD dom som häver det regionala förbudet mot obemannade bensinstationer markerar en ny epok inom området, tiden innan och efter. Domen kommer leda till en ökning av denna typ av bensinstationer på ön. Investerare som tidigare tvekat att investera där det lyder rättsosäkerhet känner stöd då domen undanröjer tveksamheter. Den undanröjer de tidigare hindren för dem som redan ansökt om licens.

Det finns ett orosmoln: Om regeringen väljer att överklaga till Högsta domstolen och insisterar på att fortsatt neka till denna affärsmodell som faktiskt har stöd i spansk lag, kommer det nationella konkurrensverket kräva skadestånd av den regionala förvaltningen och kompensation för de förluster som detta orsakat dem som redan har investerat i ”Low costs” leverantörer.

Om modellen med obemannade bensinstationer tillåts på Balearerna, som den har gjort i nästan alla EU, kommer bränslepriserna sjunka på mellan fem tio cent per liter. Branschens beräkning är relativt enkel. Balearernas nuvarande regelverk kräver minst en person per bensinstation, vilket innebär ett tvång på att anställa tre och en halv arbetare då de måste täcka 24 timmar per dygn med schema för skift, helger och semester. Sektorns arbetsavtal innebär mer än 20 000 € per person, vilket ger en årskostnad på nära 80 000 € per entreprenör.

Det allvarligaste är, att detta sker efter att de redan har betalat för ett projekt som förväntats spara personal genom investeringar i den teknik och säkerhet som krävs för självbetjäningsstationer som i genomsnitt säljer mellan 1 och 1,5 miljoner liter per år. Effekten av extrakostnaderna blir en prisökning på bränslet på 5 och 10 cent per liter.

Själva idén med obemannade självservicestationer är att sänka priset på bränsle för konsumenterna. Jimenez betonade att i andra områden i Spanien och EU, sätter ökningen av ”low cost” bensinstationer press nedåt på de priser som traditionella bensinstationer tar ut. Effekten är sänkning av priserna. Igår var en liter bensin 95 oktan mellan 17 och 30 cent billigare på fastlandet än på Mallorca. Den billigaste stationen i Madrid, en obemannad sålde för 1,07 € vilket är långt mindre än 1,30 som de flesta traditionella bensinstationerna tar på ön, där det billigaste bränslet var ”Low cost” stationen Petroest i Son Castelló 1,23 €.

Denna snedvridning av priser, som även ökar priset hos obemannade bensinstationer, beror på sektorns krav på tillgång på personal. Om kravet inte fanns, skulle gårdagens pris på 1,23 hos Petroest Mallorca sjunka till mellan 1,10 till 1,15 som tas ut på de flesta av fastlandets stationer.

Talesmannen för självbetjäningsstationer säger: “Anledningen till kriget mot vår modell beror på att det är mer lönsamt med de mycket högre priserna och de vill tvinga bort oss från deras marknad”.

Palma de Mallorca – 8 februari 2017

Av Marie Tilly