Flygtrafiken på Mallorca – juli

I juli landade eller lyfte 3.390.272 flygpassagerare på Mallorca – en nedgång med 1,3 procent

I juli landade eller lyfte 3.390.272 passagerare på Mallorca.

Det var en nedgång med 1,3 procent jämfört med samma månad i fjol.

Men de här siffrorna berättar bara halva sanningen.

Internationella flighter

Flygplatsen på Mallorca är verkligen en internationell lufthamn.

Nästan 2,9 miljoner av resenärerna flög till eller ifrån Mallorca från flygplatser utanför Spanien.

Det betyder att den internationella trafiken stod för drygt 85 procent i juli.

Till skillnad från den inhemska flygtrafiken, så ökade antalet internationella passagerare med 1,6 procent i juli jämfört med samma månad i fjol.

Allra mest ökade flygtrafiken från Norge, Ryssland och Sverige.

Trafiken från de här länderna ökade med: 20, 18 samt sju procent.

Årets första sju månader

Under perioden januari-juli landade eller lyfte 12.674.776 passagerare på Mallorca.

Det var en ökning med 0,2 procent jämfört med samma period i fjol.

Med tanke på att mängden internationella turister lär öka under augusti och september, så finns det fortfarande stora möjligheter för flygplatsen att slå nytt rekord i antalet passagerare för helåret 2013.

En ökning med 0,2 procent kan tyckas liten, men faktum är att de flesta flygplatser i Spanien redovisar negativ tillväxt när det kommer till passagerarantal.

Den genomsnittliga nedgången under perioden låg på minus 5,6 procent.

Flygstatistik

Här hittar ni alla siffror:

Flygtrafiken i Spanien – juli 2013