Värsta torkan på årtionden

Torkan, som ön för närvarande genomlider, är den värsta på årtionden. Prognosen av en regnfattig höst ser ut att förvärra situationen. Med fler än 10 miljoner besökare om året är ansträngda vattenresurser ett stort problem. 

De stora vattenreservoarerna Cúber och Gorg Blau, som förser 15% av det vatten som Palma förbrukar, är nere på anmärkningsvärt låga nivåer. Reservoarerna är nere på 33,37% (förra året vid samma datum var de uppe på 53,64% av deras kapacitet). 

Mallorca genomgår den största torkan på årtiondet. Öns vattenreserver är väldigt ansträngda. Att det inte har regnat under sommaren, och att det förutspås en regnfattig höst, gör också att många vattenkällor har sinat och/eller inte har samma vattenmängd som förra året. 

På Mallorcas Pla (slätten) finns det 10 kommuner som p.g.a. torkan är i ”höjd beredskap” medan turistorterna Palma, Calvià och s’Arenal ligger i fasen precis före att hamna i ”höjd beredskap” enligt skalan som Balearernas vattenmyndighet ABAQUA använder. I många andra mallorcanska kommuner, som Valldemossa eller Estellencs till exempel, har myndigheterna begärt att vattenförbrukningen ska minskas i strandduscherna och gaturenhållningen. Man har också förbjudit bevattningen av trädgårdar under dagen samt återfyllning av pooler. 

I vissa stadsdelar i Palma har det förekommit avbrott i vattendistributionen. Enligt kommunens vattenföretag EMAYA är dessa orsakade av tekniska haveri. Men i vissa fall har det förekommit avbrott i distributionen upp till tolv timmar utan förvarning.

Balearernas miljödepartement vill satsa mera på avsaltat vatten. Just nu, eftersom torkan påverkar både vattenreservaten och källorna där vattnet tas, är 36 % av vattnet som används avsaltat, gentemot 0 % förra året.

Av Albert Herranz
Foto Per Gustafson