Billigare att köpa bostad i Spanien

Momsen på nya bostäder sänks från 8% till 4%

Nu tar de spanska myndigheterna till nya medel för att få fart på försäljningen av nya bostäder.

Vi har den senaste tiden skrivit om att priserna på bostäder i Spanien fortsätter att falla.

Det görs också färre affärer.

Intäkterna från momsen på nyproducerade bostäder är en viktig inkomstkälla för den spanska staten.

Dessutom leder stiltjen på marknaden till att bostadsbyggandet har avstannat, vilket medför att fler byggarbetare blir arbetslösa.

I ett försök att vända trenden och skaka liv i bostadsmarknaden, väljer nu regeringen att sänka momsen på nyproducerade bostäder.

Momsen som tidigare låg på 8% sänks till 4% under en fyra-månaders-period fram till 31 december 2011.

Det betyder att en bostad som kostar 200.000 euro nu blir 8.000 euro billigare.

Momsen som tidigare var 16.000 euro minskar nu till hälften.

Spaniens finansminister, Elena Salgado, säger i en kommentar att landet har drabbats hårdare än andra länder i Europa.

Byggsektorn som tidigare stod för 10% av spansk BNP, har nu sjunkit till 4%.

Nedgången i juni var dramatisk; ned 43,7% jämfört med föregående år. I övriga Europa låg nedgången på 11,3%.

Kom ihåg att momssänkningen bara gäller för nyproducerade bostäder.

Den kostnad som tas ut i samband med andrahandsaffärer administreras av regionerna på lokal nivå.