Nästa år växer ekonomin på öarna

I år sjunker BNP på Balearerna med 0,4%, men den förväntas stiga 1,0% 2013

Den spanska ekonomin har det inte lätt just nu.

Ena dagen talar man om skenande underskott och nästa dag är det finansiellt svaga banker som diskuteras.

Landet måste dra i bromsen för att komma till rätta med sina statsfinanser.

Samtidigt måste man försöka få igång tillväxten, för att på så sätt pressa tillbaka den höga arbetslösheten.

Balearerna

Nya siffror visar att det är de yngsta på arbetsmarknaden som har det svårast att hitta ett jobb.

På Balearerna är 39,2% av arbetskraften under 34 år arbetslösa!

Innan krisen låg den siffran på 5,7%.

Rapport från BBVA

I dagarna presenterade banken BBVA en omfattande rapport om hur det står till med ekonomin på Balearerna.

Enligt författarna har regionen nu nått botten i den pågående krisen.

Tack vare intäkterna från turismen är man bättre positionerade än många andra regioner i landet.

I år faller BNP på öarna med 0,4%, men den förväntas stiga med 1,0% under 2013.

Enligt BBVA är skuldberget på Balearerna större än i många andra regioner.

Det beror framför allt på att politikerna inte tidigare kom igång med det nödvändiga reformarbetet.

Med andra ord – fortsatta besparingsprogram de närmaste åren-

Läs mer

För er som vill läsa hela rapporten från BBVA, så hittar ni den här (spanska):

BBVA – Ekonomiska utsikter för Balearerna