Bostadsmarknaden 100%

Balearerna är den region i Spanien där det är svårast för medelinkomsttagaren att köpa ett nytt boende.

Utvecklingen inom bostadssektorn ser mörk ut för lokalinvånarna enligt den senaste kvartalsmätningen som gjorts av ST, Sociedad de Tasacion. (publicerad januari 2017) La Patronal de Promotores de Balears varnar för att läget kommer förvärras under de nästkommande åren på grund av den bristande tillgången på fastigheter. Det som redan finns ute på marknaden riktar sig främst till utländska köpare med hög köpkraft.

Enligt studien behöver hälften av Spaniens medelinkomsttagare lägga undan 7,4 årslöner för att kunna förvärva en ny bostad, medan boende på Balearerna tvingas lägga undan mer än dubbelt så mycket: Hela 15.8 årslöner. (Billigast är det i La Rioja med 4,6 år årslöner).

ST placerar Balearerna som området där det är svårast att få tillgång till bostad baserat på grundläggande orsaker som höga fastighetsvärderingar tillsammans med låga löner. Inkomsterna på Balearerna ligger klart under medelnivån jämfört med övriga Spanien. (enl INEs undersökningar) ST menar att medellönerna på Balearerna i praktiken måste fördubblas för att underlätta möjligheten till köp av ny fastighet. I de områden där priserna ökat som mest minskar privatpersonernas köp av permanentboende medan inhemska och utländska investerare köper för att hyra ut. Det i sin tur leder till ökade priser på hyresfastigheter och hyror.

Förutsättningar för återhämtning av marknaden finns, då vissa faktorer har utvecklats i positiv riktning.

  • En märkbar ökning av transaktioner.
  • En generell och diskret prisökning.
  • Förbättring av försäljning av planerade bostäder innan byggstart, en variant som under flera år har stått utanför marknaden.
  • Förbättring av lånevillkoren för fastighetslån.
  • Förbättring på arbetsmarknaden, även om arbetslösheten och kvaliteten på den sysselsättning som genereras fortfarande bör förbättras, för att gynna den positiva utvecklingen på fastighetsmarknaden på lång sikt.
  • Förstärkning av den redan positiva utvecklingen av ekonomin, med ökad tillväxt och långsiktighet.
  • Alternativ form av hyra (i vissa fall hyra med möjlighet till senare köp) ses som ett gångbart alternativ till direkt köp. Särskilt när man ser till den yngre befolkningen. Som har svårare att uppfylla det nödvändiga grundkapitalet för köp av bostad.

Palma de Mallorca – 5 januari 2017

Av Marie Tilly
Foto Per Gustafson