Balearerna blir fattigare

I Spanien och övriga Europa är åsikten att Balearerna är en av de rikaste regionerna, men bruttonationalprodukten bevisar motsatsen. Detta enligt INE (Instituto Nacional de Estadística, statistiska centralbyrån).

Under de senaste tjugo åren har regionen gått från att ha högst BNP per capita till att halka ner till sjunde plats efter regioner som La Rioja och Aragonien. Detta faktum vittnar om att Balearerna trots att omvärlden varit övertygad om motsatsen, på grund av senaste årens besöksrekord och turistindustrins höga omsättning. Öarnas BNP har gått från en nivå lite över det europeiska genomsnittet till att vara snäppet över det spanska snittet.

Enligt INE löper en av tio innevånare risken att hamna i fattigdom och utanförskap. Mellan åren 2008-2011 har fattigdomen ökat med 288 procent enligt bankstiftelsen FUNCAS. Den ekonomiska krisen anses vara den viktigaste orsaken.

Av Albert Herranz
Foto Per Gustafson