Esporles blir Mallorcas första gröna by

Bara 3% av energin som används i Balearerna kommer från förnybara energikällor.

Esporles blir Mallorcas första kommun som bara kommer att använda förnybar energi i de kommunala byggnaderna och i gatubelysningen.

På senaste tiden har debatten om den ”gröna” energin varit påtaglig på ön. Detta har gett upphov till kuriosa nyheter som till exempel att La Seu (katedralen) är Spaniens enda gröna katedral eftersom all den energi som används kommer 100 % från förnybar energi. I juli månad beslöt Consell de Mallorca (Mallorcas landsting) att tilldela 20 miljoner € till öns kommuner för olika projekt inom förbättring av vattenhanteringen, tillgänglighetsanpassning och förnybar energi.

Aktuell forskning om solenergi, som anses som den mest anpassade till öarnas geografi, visar att om man täckte alla öarnas tak med solceller skulle man kunna tillfredsställa upp till 57% av Balearernas energibehov. För att uppnå 100% av energibehovet skulle man behöva täcka 2% av Balearernas territorium.  

Av Albert Herranz
Foto Per Gustafson