Balearerna har lång väg att gå

Balearerna har en lång och mödosam resa framför sig.

Vad är det alla vill, men ingen tycks veta hur det ska gå till?

Det är naturligtvis “krisen” vi alla vill ska gå mot sitt slut.

Och hur vi tar oss ur den.

Osäkerheten kring hur långvarig den blir bidrar naturligtvis till att bromsa tillväxten.

Det finns olika nivåer att bevaka om man vill försöka följa med vad som händer, men här på Mallorcanytt väljer vi att hålla oss till regional nivå här på Balearerna.

Krisen kan bli långvarig

I dagarna har CRE (Centre de Recerca Econòmica) kommit ut med en rapport på hur den ekonomiska utvecklingen har sett ut på Balearerna de senaste tio åren.

Och det är ingen uppmuntrande läsning.

Antoni Riera som är ansvarig för rapporten fastslår att det finns stora strukturella problem på Balearerna.

Vår region är bara på plats sju i Spanien när det kommer till produktivitet per capita.

CRE skriver i rapporten att det finns andra regioner som är betydligt rikare och där innovationsnivån är högre.

Balearerna har varit dåliga på att på bästa sätt utnyttja sina resurser och produktiviteten har sjunkit drastiskt det senaste decenniet.

Med andra ord – en bra sommar med fullbelagda hotell räcker inte för att komma till rätta med djupare och långtgående problem.

Enligt CRE och Antoni Riera måste det till en “fullständig omvandling” av den regionala ekonomin för att vända trenden.

CRE skriver att det är möjligt för Balearerna att komma till rätta med obalanserna, men det kräver tuffa beslut av styrande politiker.

Enligt rapporten ska vi inte förvänta oss en snabb återhämtning efter krisen.

Balearerna har en lång och mödosam resa framför sig.