Flygtrafiken på Mallorca – september

3.015.123 flygresenärer landade eller lyfte på Mallorca i september – minus 0,6 procent

September blev ytterligare en i raden av bra månader för flyget.

För tredje månaden i rad nådde flygplatsen över tre miljoner passagerare.

Under förra månaden landade eller lyfte 3.015.123 flygresenärer på Mallorca.

Det var nästan lika många som i fjol, med en nedgång på 0,6 procent.

Internationella trafiken ökar

Trenden med att den internationella delen av trafiken ökar håller i sig.

Den inhemska delen av antalet passagerare minskade med 13,5 procent under månaden jämfört med september i fjol; medan den internationella delen ökade med 2,0 procent.

Tittar man på vilken nationalitet de som reste har visar det sig att det var flest tyskar som frekventerade flygplatsen på Mallorca i september.

På andra plats hittar vi britterna, som följs av spanjorer och svenskar och på femte plats kommer flygpassagerare från Schweiz.

Fler norrmän och svenskar

Den största ökningen stod norrmännen för, med ett lyft på 21 procent jämfört med samma månad i fjol.

Tätt följda av resenärer från Sverige, som ökade i antal med 20 procent jämfört med september 2012.

På tredje plats hittar vi schweizarna med en tioprocentig ökning.

Reguljärflyg vs. charter

Av de drygt tre miljoner passagerarna utnyttjade 2.471.343 (82 procent) den reguljära trafiken, medan 542.346 (18 procent) av resenärerna fann det bättre att komma till Mallorca via charter.

Januari – september

Under årets första tre kvartal landade eller lyfte 19.238.184 passagerare på Mallorca.

Det var en ökning med 0,3 procent jämfört med samma period i fjol.

Den siffran ska jämföras med en nationell minskning av antalet flygresenärer med 4,9 procent under perioden januari-september i år.

Den internationella delen av flygtrafiken på Mallorca steg under perioden med 4,5 procent till 15.415.510 passagerare.

Samtidigt sjönk den inhemska andelen av trafiken med 13,5 procent till 3.812.455 passagerare.

Det betyder att drygt 80 procent av alla personer som landade eller lyfte på Mallorca under årets första nio månader var från något annat land än Spanien.

Och om trenden fortsätter kommer den andelen fortsätta att öka.

Flygstatistik – Spanien

Här hittar ni siffrorna som publicerades i dag:

Flygtrafiken Spanien – september 2013