Färre önskar självständighet

Bara fem procent av invånarna vill att Balearerna blir en helt självständig region

Ibland är det lätt att tro att invånarna på Balearerna vill slå sig fria från resten av Spanien.

I tidningsintervjuer är det ofta folk som beklagar sig över att regionen skickar för mycket pengar till centralregeringen i Madrid.

Men faktum är att de flesta av de boende här på öarna är nöjda med hur maktfördelningen mellan stat och region ser ut.

Färre för en självständig region

I en nyligen publicerad undersökning, som Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) har tagit fram, kommer man fram till att bara cirka 16 procent av Balearernas invånare vill att regionen ska få större politiskt inflytande.

För 15 år sedan, när samma fråga ställdes, var det nästan 30 procent som ville se starkare regionalstyre.

Värt att notera är att bara fem procent vill att Balearerna ska bli en helt självständig region.

Nöjda med hur det ser ut idag

Nästan hälften (48 procent) av de tillfrågade är nöjda med hur maktfördelningen ser ut idag.

Bara nio procent vill se en återgång till hur det tidigare såg ut med starkt centralstyre från Madrid.

Problemen i Spanien

Just nu ligger mycket fokus på regionerna i landet.

Spaniens stadsskuld är inte överdrivet stor jämfört med andra länder, men många regioner är hårt skuldsatta.

När Spanien nu måste komma tillrätta med sina obalanser är en diskussion om regionernas ansvar och skyldigheter oundviklig.

Vi lovar att återkomma i ämnet längre fram.