100 dagar med Partido Popular

Tiden går, tiden går. Lika fort år från år och idag blir alltid till igår.

Det känns inte som det var så länge sedan det var lokalval här i Spanien, men faktum är att det nu passerat över 100 dagar sedan Partido Popular kom till makten.

Inte bara på Balearerna – utan på Mallorca, i Palma och i många andra kommuner här på ön.

I samband med att den här milstolpen nåddes publicerades i flera olika medier en intervju med Josep Ignasi Aguiló, som är vice-president och Balearernas finansminister.

Enligt Aguiló har den nya regeringen rivstartat för att komma till ordning med den skrala ekonomin.

Antalet ministrar har halverats och personalkostnaderna ska minskas genom att “tillfälliga tjänster” dras in och betald övertid i princip har förbjudits.

Stora skulder ska botas med tillväxt

Finansminister Aguiló säger att den enda vägen att komma till rätta med skulder och underskott är att tillväxten på öarna åter tar fart.

Balearerna ligger på sjätte plats (av sjutton) när det kommer till storleken på regionens långfristiga skulder.

Enligt den Spanska centralbanken uppgick Balearernas skulder till 4.561 miljoner Euro i slutet av årets andra kvartal.

Det är en ökning med 19% och 739 miljoner Euro jämfört med hur det såg ut vid samma tidpunkt 2010. Puh!

Aguiló är dock hoppfull och förväntar sig att årets underskott inte överstiger de 1,3% av BNP som centralregeringen i Madrid har satt upp som tak för regionerna.

Tillväxten ska komma i den privara sektorn.

Partido Popular, som är ett högerparti, tror att den privata sektorn på Balearerna har betydligt mer att ge.

Pågående projekt som finansieras med skattemedel ska avslutas, men det finns begränsat med medel för nya, offentligt finansierade, projekt.

Lagstiftningen ska avregleras och det ska bli betydligt lättare för privata intressenter att investera på Balearerna.

Aguiló avslutar med uppmaningen; “det är dags för Balearerna att lägga i en högre växel”.