Tågförbindelsen Manacor-Arta

Projektet Manacor-Arta saknar pengar

Borgmästarna i kommunerna längs den nya tåglinjen mellan Manacor och Arta vädjar till Balearernas president, José Ramón Bauzá, att arbetet med att slutföra projektet ska återupptas.

Arbetet har legat nere i flera månader, eftersom myndigheterna på Balearerna inte kunnat betala leverantörer involverade i bygget.

Projektet har finansierats med medel från Madrid, men p.g.a. den ekonomiska krisen har centralregeringen strypt tillförseln av likvida medel.

Och nu står projektet still.

Besvikelsen är stor i berörda kommuner som Son Servera, Arta och Sant Llorenç.

Nu vädjar alltså borgmästarna till presidenten att hitta pengar för att återuppta projektet.

Projektet har i dagsläget kommit ungefär halvvägs.

De nya tågen till exempel, som ska trafikera linjen är redan levererade och står färdiga att tas i bruk.

Särskilt uppgiven är Joseph Barrientos som är borgmästare i Son Servera. Där har, menar han, det halvfärdiga bygget förlamat staden.

Barrientos säger i en kommentar att projektet helt enkelt måste avslutas. Och det snarast.

Även Miljögruppen GOB (Balearic Group of Ornithology and Defense of Nature) vädjar till myndigheterna.

GOB tycker det dags att prioritera kollektivtrafiken på ön.

Efter ett årtionde då nya motorvägar byggt i rasande takt är det, menar man, dags för Mallorca att växla in på ett annat spår.

I en kommentar från myndigheterna säger man att man just nu utvärderar situationen för att se om det går att få fram medel för att slutföra projektet.

Fortsättning följer…