Antalet sjöfåglar i s’Albufera ökar

Bra miljönyheter här på Mallorca
Enligt fågelräkningen som genomfördes i s’Albufera i mitten på januari har antalet fåglar ökat. Totalt klarade sig 8 648 sjöfåglar under vintern på Mallorca. Det är betydligt fler än antalet som registrerades under 2016. Då gav fågelräkningen bara 6 405 individer, totalt lägsta för de senaste tjugo åren. Men årets räkning är fortfarande lågt mot rekordåren 2010 och 2011, då 14 000 och 17 000 fåglar räknades. Sedan dess har antalet minskat år efter år. Minskning beror på försämring och förändring av våtmarken.

Maties Rebassa, chef för naturparken säger att Sothönan (Fulica atra) kan utgöra ett exempel för utvecklingen. Sothönan är en sjöfågel som bara lever i sötvatten av mycket god kvalitet och förekomst av vattenväxter (makrofyter). Den är en mycket bra indikator av kvalitén på ekosystemet. Bara 249 exemplar räknades under 2017, vilket är långt ifrån de 1 600 och 1 800 som räknades under 2010 och 2011. En av de största orsakerna till förändringen av våtmarken är försaltningen. En konsekvens av överutnyttjandet av grundvattnet.

Den nuvarande minskningen drabbar främst fågelarter som lever i sötvatten medan de som trivs i saltvatten ökar. Det har skett med Gravanden (Tadorna tadorna), Styltlöparen (Himantopus himantopus), Skärfläckan (Recurvirostra avosetta) och flamingon. Den senaste tidens regnande har reglerat vattnet i våtmarkerna som nu är på bra nivåer.

Palma de Mallorca – 4 februari 2017

Av Marie Tilly