Hotellbeläggningen under påsken

Hotellbeläggningen hamnar kring 78% under påsken 2012

I förra veckan skrev vi om hotellbeläggningen under påsken.

Enligt de första prognoserna skulle den här påsken bli betydligt sämre för hotellägarna än samma högtid förra året.

Nu har vi fått tillgång till nya siffror som pekar på ett något bättre utfall än förväntat.

78 procents beläggning

Enligt “Federación Hotelera de la isla (FEHM)”, som är hotellägarnas intresseorganisation, ligger beläggningen på kring 78% den här påsken.

Totalt finns det 116.984 tillgängliga hotellsängar under påsken i år.

Det är ungefär 5.000 färre än under samma högtid 2011.

Förra året låg låg hotellbeläggningen under påsken på ungefär 86%.

Det betyder alltså åtta procentenheter lägre hotellbeläggning under samma högtid i år.

Men, som vi skrev i förra veckan, så infaller påsken betydligt tidigare i år.

Outnyttjad kapacitet

Många hotell väntar ytterligare några veckor innan de slår upp dörrarna.

För närvarande är hotellkapaciteten på ön bara utnyttjad till 68%.