De nya busslinjerna på Mallorca

De nya busslinjerna
Resenärer från Palma flygplats har fram tills nu tvingats åka in till Palma centrum för att byta till tåg eller buss för att nå sin slutdestination. Det andra alternativet har varit att ta taxi, en ungefärlig kostnad på 90 euro om man ska till Cala Millor. För turismen på Mallorca är de nya linjerna ett välkommet tillskott, då de öppnar upp för de turister som vill resa kommunalt.

Sedan nyheten kom ut, har oron spridit sig ibland taxichaufförerna. En del tycker att de nya busslinjerna inte behövs då det finns bussar som trafikerar sträckorna. Andra tolkar införandet som ett hot mot taxirörelsen och oroar sig över att 2.000 personer kan förlora sina arbeten.

Tomeu Cantallops säger till Ultimahora: “Vi får mindre arbete för varje år”. Han anser att: “Det är förståeligt att bussar sätts in så arbetande människor kan nå sina destinationer, men här riktar de förbättringarna till guiris (!)”. Han säger också att minimitaxan från flygplatsen redan är den lägsta i hela landet.

Taxichaufförerna uppskattar en förlust på mellan 10 och 30% av sitt kundunderlag, medan regeringen räknar att branschen bara ger service till 10% av flygplatsens resenärer.

Några av taxichaufförerna väljer att inte protestera mot myndigheternas beslut då de säger att ” Det är ett alternativ som resenärerna ska ha tillgång till”. Miguel Olea yrkeschaufför, menar att problem och fokus borde ligga på hyrbilarna som belamrar vägarna på sommaren och utgör hinder för en verklig hållbar turism. Även om busslinjerna i detta sammanhang utgör konkurrens till taxi, hjälper kollektivtrafiken att avlasta vägarna under högsäsong.

En annan som inte motsätter sig är Manel Barjacoba, medlem i Asociacion Optitaxi. Barjacoba säger: ”Man kan inte motarbeta service till invånarna” och se bussarna som ”medspelare” och inte som ”motståndare”. Taxirörelsen är medveten om att arbetstillfällena minskar då ” alla äter från samma kaka och det blir mindre att dela på” men i slutänden handlar det korrekta motdraget, att förbättra och erbjuda ett attraktivare alternativ för resenären.

Palma de Mallorca – 12 januari 2017

Av Marie Tilly