Fler och fler palmer dör på Mallorca

Den röda palmviveln skördar fler och fler offer

Allt fler palmträd angrips av den röda palmviveln och dör på Mallorca.

Om man går längs strandpromenaden i Palma, kan man med egna ögon se att det är många palmer som är drabbade och som så sakteliga håller på att dö.

Enligt en rapport från Palma kommun, så angreps 108 palmträd av insekten under hela 2010.

I år är det ännu fler träd som har råkat illa ut – hittills 173 st.

Röd palmvivel

Den röda palmviveln är en skadeinsekt som lägger sina ägg i hjärtat av stammen.

Det är främst yngre palmträd som drabbas, då de under tillväxttiden innehåller mer “mat” för larverna.

När en palm angrips är det först de yttre bladen som dör, eftersom trädets förmåga att transportera vatten till kronan snabbt försämras.

Kostsam räddningsplan

Det är möjligt att försvåra framfarten och spridningen av palmviveln, men att rädda träden kostar pengar.

Redan förra året ansökte Palma kommun om medel från EU för att komma tillrätta med problemen.

Det finns nämligen inga pengar avsatta för det här i den löpande budgeten.

Kommunen väntar fortfarande på svar från EU, men om medel görs tillgängliga kommer även privata träd att omfattas av räddningsplanen.

Dyra träd

Det tar ungefär 50 år för en palm att nå sin fulla längd – och vuxna palmer är dyra att köpa in.

Kommunen har kommit fram till att de 2.450 palmer som finns i Palma stads ägo är värda mer än sex miljoner euro.

Palmträden här i Palma är en del av stadens identitet, så vi får alla hålla tummarna för att vivelns raska framfart kan begränsas.