Lyckad emission av obligationer

Balearerna tar in 75 miljoner euro på obligationsmarknaden

För några veckor sedan skrev vi om att Balearerna skulle få problem att låna pengar på obligationsmarknaden.

Nu verkar det dock som om att det fortfarande finns tilltro till att Balearerna ska kunna komma tillrätta med sina finanser.

Företag och allmänhet har visat stort intresse att teckna sig för obligationer med en löptid på ett år.

Egentligen löper teckningstiden för den här 1-åriga obligationen ut 18 februari, men eftersom den är kraftigt övertecknad stängs den redan nu på fredag.

Minsta belopp som kan tecknas är 1.000 euro och räntan är 5%.

Det är bättre än vad de flesta banker idag kan erbjuda.

Även en 2-årig obligation finns att teckna

Tyvärr så räcker det inte med de 75 miljoner euro som Balearerna nu tar in genom att ge ut den 1-åriga obligationen.

Man vill dessutom ge ut en obligation som löper på två år.

Eftersom löptiden är längre, så ökar naturligtvis risken och räntan som erbjuds är därför högre (5,5%).

Hela 200 miljoner euro vill Balearerna få in den här vägen.

För att ytterligare öka attraktiviteten kommer obligationsinnehavaren att återbetalas kvartalsvis istället på årsbasis.

Teckningstiden för den 2-åriga obligationen går ut 14 februari, och intresset för den här obligationen sägs också vara stort.

Långsiktig plan

Ansvariga politiker säger att det kommer att bli tufft att få ordning på det skuldberg som Balearerna sitter på, men de tror fortfarande att det på längre sikt finns en lösning på dagens prekära situation.