25 miljoner euro investeras i modernisering av båthamnar

Hamnarna på Mallorca ska moderniseras
Totalt kommer den lokala regeringen att investera 25 miljoner euro i modernisering av elnäten i de gemensamma hamnarna. Ministern för planering, energi och rörlighet Marc, Pons och borgmästaren i Pollença, Miquel Àngel mars, informerade igår en grupp användare av hamnen och fiskare om investeringen som skall göras och svarade på frågor.

Det första projektet startar i Port de Pollença under de kommande månaderna. Ministern sade att arbetet görs som ett pilotprojekt i Moll Pollença, som sedan kan genomföras i de andra hamnarna i Balearerna.

Den genomgripande renoveringen av de elektriska installationerna på hamnområdet finansieras av regeringen och kommer kosta 1,1 miljoner euro, som skall godkännas i Consell de Govern på fredag. De gamla luftburna ledningarna skall ersättas med nya nergrävda rör och ledningar. En spänningsstabilisator skall monteras för stabilare strömstyrka och ett automatiskt solstyrt regleringssystem av hamnens belysning vid soluppgång och nedgång kommer ge besparing på elförbrukningen.

Projektet ska fördelas under de närmaste månaderna, även om ankomsten av nästa turistsäsong gör så arbetet måste delas upp i två faser. De flesta av åtgärderna kommer göras efter sommaren. Den uppskattade tiden för hela renoveringen är fyra månader.

En av de viktigare nyheterna för båtägarna vid Moll Pollença är installationen av individuella elmätare vid varje förtöjningsplats som sedan betalar för förbrukningen. Hittills betalar båtägarna en fast daglig avgift för el, en siffra som inte stämmer med den faktiska förbrukningen.

En grupp fiskare som igår kom till presentationen av projektet uppmanade Minister Pons att tillämpa samma system för deras fiskebåtar, så de inte längre behöver betala orimliga belopp för förbrukning av el och vatten. Både Minister Pons och generaldirektören för hamnar har förbundit sig att studera förslaget.

Palma de Mallorca – 16 februari 2017

Av Marie Tilly