Sammetsgetingbo påträffat i Sóller

Sammetsgetingen (Vespa velutina) är en getingart som ursprungligen kommer från Kina. Den tros ha kommit till Europa genom en sändning lergods och är ett hot mot de europeiska bina.

Balearernas miljödepartement har i förra veckan avlägsnat ytterligare ett getingbo på ön, denna gång i Sóller. Det är det tredje boet man funnit av den fruktade getingen på ön. Getingen, som här kallas avispa asiàtica eller vespa asiàtica (katalanska), betraktas som ett allvarligt hot mot den lokala binäringen eftersom de europeiska honungsbina (Apis mellifera) inte har ett tillräckligt försvar mot den. Generellt verkar det emellertid inte som om just denna art är specifikt ”försvarsbenägen” mot människor. Den är ungefär lika farlig som vanliga getingar.

Getingarnas bon är svåra att lokalisera eftersom de  brukar bygga dem högt upp i träden. Det senaste funna boet låg på tjugo meters höjd. För att spåra getingbona sätter man ut olika produkter, som till exempel fisk, för att sedan följa de individer som kommer för att äta tillbaka till boet. Miljödepartementet anser att det kan finnas fler av dessa getingar i området Sóller- Llucalcari. Utvecklingen på Mallorca följs av olika europeiska experter. Eftersom getinginvasionen anses vara i ett tidigt skede tror man att getingen kan utrotas från ön.

Av Albert Herranz
Foto Jean Haxaire