Consell återställer vandringsleden Artà-Lluc Route Gr 222

Lättare och bättre för vandrare på Mallorca
Mallorca har ett tätt nätverk av små stenbelagda vägar som förbinder olika byar genom kuperad terräng, skogar och dalar. En del byggdes redan under det arabiska styret (902-1229) och många av dem användes av smugglare. Andra förbinder byar eller leder till svårtillgängliga försvarstorn längs kusten. Mellan Valldemossa och Deià byggde ärkehertig Lluis Salvador natursköna vandringsleder där han promenerade med sina gäster.

Miljödepartementet på Mallorca har påbörjat upprustningsarbetet av vandringsleden GR-222, mer känd som vägen mellan Artà och Lluc. De fokuserar nu på den ca 7 km långa sträckan mellan städerna Inca och Caimari. Stenläggare renoverar stenmurar som är i dåligt skick och bygger upp de som rivits. Det görs en förändring i en kurva som kommer koppla samman leden med den gamla vägen.

För bättre säkerhet för de som vandrar har informationsaffischer och skyltar beställts. Planen är att arbetet ska vara klart före sommaren då avsnittet Inca–Caimari öppnar. En viktig del med vägen Artà-Lluc är att den kommer ansluta Raiguer med Sierra de Tramuntana och man kommer kunna resa med kollektivtrafik (tåg).

De öppna delarna går längs allmänna vägar eller gårdar, men 10% av vägarna går genom privat egendom. Tillträde för allmänheten kan bara ges på allmänna marker och vägar och det största problemet är att ägarna stänger av dem. Det finns dock speciella lagar om kulturhistoriskt skydd för vägarnas bevarande.

92% av Serra de Tramuntana är privatägd. Det finns många skäl till att vägar stängs och det är i majoritet ägarna som beslutat sig för att stänga av dem. För mycket trafik på bergsvägar och ökad vandalism är vanliga anledningar. Det görs också upp eld, folk lämnar grindar öppna, för oväsen eller nedskräpning är skäl till de stängda vägarna.

Vägen Artà – Lluc GR 222 som länkas samman med bergen i Llevant Natural Park och den centrala delen av Serra de Tramuntana, har förklarats som ett världsarv.

Länk till mer information på engelska finns här:

Ruta Artà-Lluc, GR222

Palma de Mallorca – 11 mars 2017

Av Marie Tilly