Mallorcas landsbygd har drabbats av byggfeber

Byggboom på Mallorca
Under förra året byggdes eller utökades 400 fler bostäder på Mallorcas landsbygd än tidigare år, från 600 under 2015 till över 1000 under 2016. Byggboomen grundar sig i säsongsuthyrningen av fastigheter på landet, säger Consell de Mallorca som sammanställer data på området. Antalet ansökningar om uthyrningstillstånd, beviljade tillstånd från Consell, godkända byggnader och bostäder – ett krav vid uthyrning – sköt i höjden förra året då antalet ökade med mer än 40%.

De som hyr ut semesterboenden måste tänka på att de grundläggande kraven måste vara uppfyllda. Bland annat ska fastighetens konstruktion vara godkänd och en teknisk information gjord av arkitekt ska intyga fastighetens lämplighet som boende. Tillstånd är obligatoriskt.

De vanligaste konstruktionerna som utfördes de senaste året var tillbyggnader med fler rum, uthus, verandor, terrasser och särskilt pooler. Byggandet av pooler på lantegendomar har ökat oerhört de senaste åren. Det visar att hus med en pool är eftertraktade och med det ökar intäkter från uthyrningen. Därför installerar de flesta ägarna pooler.

Byten av tak, förbättrad isolering gör fastigheterna mer energieffektiva. Även installation av el, värme och telefoni har skjutit i höjden. Det visar att det finns ett mycket stort antal husägare som är villiga att investera och ansluta sig till denna nya grupp av uthyrare.

Även om semesterboenden är den främsta drivkraften för byggboomen så finns en annan faktor som bör beaktas. De nya lagar som miljögrupper drivit igenom och som hindrar ägare i specifika områden att bygga ut och registrera sina fastigheter till uthyrning. Husägare som ännu inte har uthyrningsrätt, skyndar att skaffa dem innan de nya lagarna träder i kraft.

80% av de överträdelser som upptäcktes under de senaste två åren var arbeten utförda i uthyrningssyfte. Pool utan tillstånd är bästa exemplet. Förändringar av tak upptäckts men när taket på en stenbyggnad ändras är det ett stort arbete och ett projekt som alltid kräver tillstånd av Consell de Mallorca. De har kompetensen som krävs för dessa byggnader.

Consell har det senaste året rivit ca 50 illegala byggen. De flesta utfördes av samma ägare och som konsekvens ökade bötesbeloppet. Om ägaren inte legaliserar bygget återstår rivning. Consell hittades mer än 1000 olagliga byggnader 2015 som ännu inte lett till påföljd.

Igår lades Balearernas regerings förslag fram av minister Marc Pons och generaldirektören för planering, Luis Corral. Förslaget gör bötfällning av offentliganställda och ansvariga i kommunen möjlig, då de tillåter illegala arbeten att fortsätta trots deras kännedom.

Palma de Mallorca – 13 mars 2017

Av Marie Tilly