Hundkoll i Palma

Tuffare tag mot farliga hundar
Palmas lokalpolis har påbörjat en kampanj för att kontrollera stadens hundar. För att kunna genomföra den har kommunens djurskyddcenter Son Reus lånat ut läsare för mikrochips till de enheter som genomför kontrollerna. Kampanjen omfattar alla distrikt i Palma och börjar i kustområdena Molinar och Torrent des Jueus.

Polisen ska säkerställa alla Palmas hundar har mikrochips och hälsokort. De kontrollerar så ägare plockar upp efter dem och att de hålls kopplade då koppeltvång råder överallt, förutom på speciellt hänvisade platser.

Hundägare som äger raser som bedömts som generellt potentiellt farliga s.k. PPP hundar (perros potencialmente peligrosos). Har fler lagar att följa till skydd för allmänheten. De ska exempelvis alltid ha munkorg på allmän plats och en specialförsäkring som ger fullständig täckning på eventuella skador på människor, andra djur eller egendomar. För att lagligt äga eller ens promenera med en PPP hund krävs en speciallicens för denna typ av hund. PPP raserna är:

• Pit Bull Terrier
• Staffordshire Bull Terrier
• American Staffodshire Terrier
• Rottweiler
• Dogo Argentino
• Fila Brasileiro
• Tosa Inu
• Akita Inu

Polisen kan bötfälla ägare till hundar som inte bär mikrochips, som inte har dokumentationen i ordning, inte har dem kopplade eller inte plockar upp efter dem. Bötesbeloppen sträcker sig från 60 till 300 € om de är milda, medel från 301 till 1500 € och 1500 till 3000 € om de ses som mycket allvarliga. De högsta böterna gäller återfallsförbrytare och PPP hundarnas ägare som redan har ett ökat ansvar.

Palma de Mallorca – 14 februari 2017

Av Marie Tilly

Nya busslinjer på Mallorca

Fler busslinjer på Mallorca
I går hade Balearernas minister för rörlighet, Marc Pons och Mallorcas taxiorganisationer, ett möte angående de nya reguljärbussarna som börjar köra i april mellan flygplatsen och turistorterna. Vid mötet sade ministern att bussar också kommer köra mellan flygplatsen, städerna inåt land, byar och kuststäder så att befolkningen också ska få nytta av dem.

Minister Marc Pons sade att de tagit till sig av kritiken om favorisering av turisterna och att de borde förbättrat kollektivtrafiken åt befolkningen istället. Ibland möjligheterna finns att knyta an flygplatsen med fler städer som Inca, Manacor, Santanyi, Algaida, Alcúdia och Sa Pobla.

Minister Marc Pons, tillsammans med Palmas borgmästare José Hila och generaldirektören för Transport och rörlighet, Jaume Mateu, tillkännagav också en del beslut som gynnar den kollektiva taxibranschen. Viktigast ibland dem är att skapa en taxistation på Intermodal Station. Platser för taxibilar inne på den största buss- och tågstationen förbättrar Intermodal Station. Utöver det så godkänns nu 7-sitsiga taxibilar. Det kommer också skapas en handlingsplan för att komma tillrätta med problemet med svarttaxi inom taxibranschen.

De taxiorganisationer som närvarade, protesterade fortsatt mot utbyggnaden av busstrafiken och har bestämt sig för att demonstrera. Demonstrationen planeras den 15 februari mellan kl. 10.00 till 13.30.

Palma de Mallorca – 9 februari 2017

Av Marie Tilly

Ny dom ger billigare bensin på Balearerna

Nu blir det billigare att tanka på Mallorca
Det regionala förbudet mot att starta obemannade bensinstationer på Mallorca annulleras i en ny dom från Balearernas högsta domstol. Manuel Jiménez ordförande för AESAE (Asociación Nacional de Estaciones de Servicio Automáticas) tror att domen kommer bidra till en ökning av antalet ”Low cost” bensinstationer på Balearernas. Idag finns det 9 sådana stationer på Mallorca men ingen av dem är obemannad.

Jiménez AESAE säger att Balearernas HD dom som häver det regionala förbudet mot obemannade bensinstationer markerar en ny epok inom området, tiden innan och efter. Domen kommer leda till en ökning av denna typ av bensinstationer på ön. Investerare som tidigare tvekat att investera där det lyder rättsosäkerhet känner stöd då domen undanröjer tveksamheter. Den undanröjer de tidigare hindren för dem som redan ansökt om licens.

Det finns ett orosmoln: Om regeringen väljer att överklaga till Högsta domstolen och insisterar på att fortsatt neka till denna affärsmodell som faktiskt har stöd i spansk lag, kommer det nationella konkurrensverket kräva skadestånd av den regionala förvaltningen och kompensation för de förluster som detta orsakat dem som redan har investerat i ”Low costs” leverantörer.

Om modellen med obemannade bensinstationer tillåts på Balearerna, som den har gjort i nästan alla EU, kommer bränslepriserna sjunka på mellan fem tio cent per liter. Branschens beräkning är relativt enkel. Balearernas nuvarande regelverk kräver minst en person per bensinstation, vilket innebär ett tvång på att anställa tre och en halv arbetare då de måste täcka 24 timmar per dygn med schema för skift, helger och semester. Sektorns arbetsavtal innebär mer än 20 000 € per person, vilket ger en årskostnad på nära 80 000 € per entreprenör.

Det allvarligaste är, att detta sker efter att de redan har betalat för ett projekt som förväntats spara personal genom investeringar i den teknik och säkerhet som krävs för självbetjäningsstationer som i genomsnitt säljer mellan 1 och 1,5 miljoner liter per år. Effekten av extrakostnaderna blir en prisökning på bränslet på 5 och 10 cent per liter.

Själva idén med obemannade självservicestationer är att sänka priset på bränsle för konsumenterna. Jimenez betonade att i andra områden i Spanien och EU, sätter ökningen av ”low cost” bensinstationer press nedåt på de priser som traditionella bensinstationer tar ut. Effekten är sänkning av priserna. Igår var en liter bensin 95 oktan mellan 17 och 30 cent billigare på fastlandet än på Mallorca. Den billigaste stationen i Madrid, en obemannad sålde för 1,07 € vilket är långt mindre än 1,30 som de flesta traditionella bensinstationerna tar på ön, där det billigaste bränslet var ”Low cost” stationen Petroest i Son Castelló 1,23 €.

Denna snedvridning av priser, som även ökar priset hos obemannade bensinstationer, beror på sektorns krav på tillgång på personal. Om kravet inte fanns, skulle gårdagens pris på 1,23 hos Petroest Mallorca sjunka till mellan 1,10 till 1,15 som tas ut på de flesta av fastlandets stationer.

Talesmannen för självbetjäningsstationer säger: “Anledningen till kriget mot vår modell beror på att det är mer lönsamt med de mycket högre priserna och de vill tvinga bort oss från deras marknad”.

Palma de Mallorca – 8 februari 2017

Av Marie Tilly

Tarjeta Intermodal resekort blir tillgängliga för alla

Billigare resor för utlänningar på Mallorca
Personer som reser med kollektivtrafiken och som inte är bosatta på Balearerna kan från och med nu, februari 2017, ansöka om resekort hos Intermodal. Kortet ger rabatt på resor med buss, tåg och metro. Tidigare fanns ett krav på att man skulle var bosatt på Balearerna för att kunna få resekortet, ett krav som nu har tagits bort.

En tysk medborgare som var på besök på ön, ansåg sig diskriminerad av Sollertågens olika biljettpriser för fast bosatta och icke bosatta, vände sig till EU och klagade. Den europeiska kommissionen har nu gett den tyske medborgaren rätt och beordrade Balearernas regering att ta bort denna typ av rabatter som anses diskriminerade utifrån nationalitet.

Mallorcas transportstyrelse instämde i att kravet att vara ”bosatt” var en form av diskriminering mot ”icke bosatta” och tog bort kravet. Därmed bryter inte Balearernas regering längre mot art 18 i förordningen om Europeiska unionen och förbjud av diskriminering på grund av nationalitet eller annan form av dold diskriminering.

Intermodals resekort togs i bruk 2008 och kravet på att den sökande skulle vara ”bosatt” på öarna för att tillåtas ansöka, introducerades 2012. Avskaffandet av kravet på bosättning gör nu att alla personer som besöker Balearerna för arbete eller semester, kan ansöka om kortet och njuta av billigare resor med TIB:s tåg, metro och bussar.

Resekortet är personligt och du åker med valfritt transportmedel hos TIB, bussar, tåg och metro. Det finns fyra olika intermodala kort:

• Allmänt: mellan 26 och 64 år
• Ungdom: Under 25 år
• Storfamiljer
• Pensionär eller långtidsarbetslös

Och två typer av påfyllningar:

T-20: laddning 20 resor per år som går ut efter ett år
T-40: 40 resor per person som gäller i 45 dagar

Palma de Mallorca – 6 februari 2017

Av Marie Tilly

Antalet sjöfåglar i s’Albufera ökar

Bra miljönyheter här på Mallorca
Enligt fågelräkningen som genomfördes i s’Albufera i mitten på januari har antalet fåglar ökat. Totalt klarade sig 8 648 sjöfåglar under vintern på Mallorca. Det är betydligt fler än antalet som registrerades under 2016. Då gav fågelräkningen bara 6 405 individer, totalt lägsta för de senaste tjugo åren. Men årets räkning är fortfarande lågt mot rekordåren 2010 och 2011, då 14 000 och 17 000 fåglar räknades. Sedan dess har antalet minskat år efter år. Minskning beror på försämring och förändring av våtmarken.

Maties Rebassa, chef för naturparken säger att Sothönan (Fulica atra) kan utgöra ett exempel för utvecklingen. Sothönan är en sjöfågel som bara lever i sötvatten av mycket god kvalitet och förekomst av vattenväxter (makrofyter). Den är en mycket bra indikator av kvalitén på ekosystemet. Bara 249 exemplar räknades under 2017, vilket är långt ifrån de 1 600 och 1 800 som räknades under 2010 och 2011. En av de största orsakerna till förändringen av våtmarken är försaltningen. En konsekvens av överutnyttjandet av grundvattnet.

Den nuvarande minskningen drabbar främst fågelarter som lever i sötvatten medan de som trivs i saltvatten ökar. Det har skett med Gravanden (Tadorna tadorna), Styltlöparen (Himantopus himantopus), Skärfläckan (Recurvirostra avosetta) och flamingon. Den senaste tidens regnande har reglerat vattnet i våtmarkerna som nu är på bra nivåer.

Palma de Mallorca – 4 februari 2017

Av Marie Tilly

1 000 nya träd förskönar Palma

Fler träd gör Palma ännu vackrare
Palmas park och trädgårdsförvaltning har påbörjat utplanteringen av 1 000 nya träd i stadens parker, längs gator och torg. 700 av dessa ersätta de omkring 700 exemplar som har tagits bort sedan slutet på 2015 och 2016. De övriga 300 exemplaren ska utöka den befintliga grönskan i parkerna men även pryda de nya projekt som pågår, som den nya gågatan Mir del la barriada vid Santa Catalina, Rodriguez Mendezgatan, utöver Son Parera och Bellver.

De träd som tagits bort står för 1,3% av totalt 57 451 träd som finns i staden. Av dem växer 33 298 längs vägar och 24 162 i grönområden inklusive Bellver. Utöver dessa finns det 3 097 palmer, varav 1 515 intill stadsgator och 1 582 i stadens grönområden.

Återplantering av träd och palmer började i november förra året. De lövfällande exemplaren måste planteras i samband med lövfällningen som underlättar trädens rotbildning efter planteringen. Vintergröna träd och arter från varmare klimat, kommer planteras ut i slutet av säsongen.

Igår planterades fem exemplar av arten Mannaask på gatan Miquel dels Sants Oliver som ersättning för de gamla Asklönnarna som tidigare fanns där. Lönnar ger en hel del problem eftersom de lätt angrips av svampar och med tiden innebär risk för förbipasserande som kan skadas av fallande grenar. Det sågs som säkrare att ersätta dem med Mannaask.

Palma de Mallorca – 4 februari 2017

Av Marie Tilly

Sóllertåget kör igen på måndag

Andratx–Estellencs vägen repareras
Arbetet med tunneln i Sóller är inne i sitt slutskede. Bara tolv meter återstår att lägga av spåret innan tågtrafiken startar igen måndag den 6 februari. Även om regnet fördröjde arbetet lite kommer tågen starta som planerat. I tunneln finns flera vattenkällor och vattnet leds nu ut genom ett nytt rörledningssystem.

Det svåraste med bygget var att stärka valven i tunneln men arbetet var mycket framgångsrikt och resultatet är hög säkerhet för trafikanterna. Att tåget börjar köra igen efter tre månaders uppehåll är viktigt, främst för butiker och inrättningar som nu väntar dagliga turister och besökare.

Vägen mellan Andratx – Estellencs stängdes efter ovädren i januari på grund av stenras över vägen, även tunneln drabbades av jordskred. Nu fortsätter arbetet med att städa undan rasmassor från vägen. Sedan monteras nya skyddsnät för att förhindra framtida ras. Totalrenovering av tunneln sker efter turistsäsongen och vägen öppnar igen om tre veckor.

Palma de Mallorca – 1 februari 2017

Av Marie Tilly

Flyg direkt från Palma till Paris

Fler flygförbindelser till Mallorca
Air France lanserar under sommaren en ny rutt mellan Palma de Mallorca och Paris, Charles de Gaulle flygplatsen. De börjar sina flygningar den 18 juli och flyger fram till den 2 september med tre avgångar per vecka på tisdagar, torsdagar och lördagar. De trafikeras med Airbus A319 och Airbus A320, båda med ekonomi, business och första klass.

“– Med denna nya rutt, kommer de resenärer som reser från Palma de Mallorca inte bara få möjligheten att besöka den franska huvudstaden i sommar, de får också tillgång till Air Frances många destinationer över hela världen och snabb anslutning på flygplatsen Paris CDG. Air France-KLM Group fortsätter engagera sig i den Iberiska halvön, genom öppnandet av tre nya rutter: Malaga-Amsterdam, Oporto-Paris CDG och Oporto-Amsterdam ” sade chefen för Air France-KLM över Spanien och Portugal, Bruno Georgelin “.

Air France KLM erbjuder denna vintersäsong 2016/2017 mer än 1 000 flygningar per vecka som avgår från eller ankommer till 14 spanska flygplatser. Vid meddelandet av öppnandet av rutten mellan Palma och Paris CDG, meddelade flygbolaget att de stärker sitt nätverk genom öppnandet av ytterligare sju nya linjer: Paris CDG-Agadir (Marocko), Nice-Tel Aviv, Nice-Aten, Toulouse-Aten-Malta Toulouse, Bordeaux Frankfurt och Köpenhamn.

De nya destinationerna svarar upp mot den stora efterfrågan från passagerare som reser på fritiden och under sommaren. Nedgången i antalet affärsresenärer under månaderna juli och augusti ger bolaget möjligheten att omfördela sin flotta till nya rutter. Som ett resultat maximerar Air France användningen av sin flotta och ökar utbudet.

Palma de Mallorca – 31 januari 2017

Av Marie Tilly

De nya busslinjerna leder till rejäla protester på Mallorca

Arga taxichaufförer planerar att protestera
Taxichaufförerna protesterar mot de nya busslinjerna och hotar med åtgärder. I måndags kom samtliga inom Mallorcas taxirörelser överens om rejäla åtgärder för att få regeringen att ta tillbaka sitt projekt om nya busslinjer som ska köra direkt mellan flygplatsen och de viktigaste turistorterna på ön, vilket vi tidigare har skrivit om här på Mallorcanytt. Bussarna börjar trafikera de nya sträckorna från och med maj i år.

Medan taxirörelserna avvaktar reaktionerna från ministeriet för mark, energi och rörlighet och ministern Marc Pons, kommer all nattlig taxiservice ställas in över hela Mallorca. I gemensamma och planerade aktioner kommer dessutom Mallorcas vägar och Palmas gator blockeras av taxibilar under februari till augusti.

“Förutom att stoppa all nattlig trafik över hela ön, kommer vi samlas i stora grupper och korka igen vägarna på Mallorca och Palmas gator. Det kommer leda till en total kollaps av trafiken och är ett sätt att trycka på mot regeringens beslut, som vi anser inte är vettigt och äventyrar framtiden för mer än 2 000 familjer.” sade Biel Moragues ordförande i föreningen för Mallorcas taxiföretagare under måndagen.

Moragues tillade att det inte kommer förändras om en eller två månader, “Detta är långsiktigt, därför genomför vi aktionerna från februari och de kommer fortsätta under hela sommarsäsongen till augusti eller september. Det som hänt har skapat en så stor oro.” Presidenterna för förbunden av taxibilar PIMEM och CAEB, Antoni Bauza och Antoni Cladera betonade igår att “Det är mycket känsliga tider och vi måste agera tydligt.”

Palma de Mallorca – 31 januari 2017

Av Marie Tilly

Snart blommar mandelträden…

Snart blommar mandelträden
Intresset för aktiviteter som vandring, cykling, bergsklättring och paddling ökar på Balearerna. Precis som intresset för fågelskådning, fotografering av flora och fauna. Det milda klimatet på öarna ger oss möjligheter att se och uppleva det fantastiskt skiftande landskapet, dalarna och bergen året om. Snart står mandelträden i blom och vem vill missa det?

Medan jag letar efter vandringsrutter på ön, stiger spänningen över det jag kommer få se. Jag söker efter en grupp med guide då det känns roligare att vandra tillsammans med andra. Det finns en bra hemsida om vandring här på ön och den gör det gör det lättare att planera turer med olika svårighetsgrad, längd och med eller utan övernattning.

Oavsett om man planerar aktiviteter med guide i grupp, ensam eller i par, funderar nog fler än jag på säkerheten. Vad gör man om olyckan är framme och man befinner sig uppe i bergen där mobilen inte har någon täckning?

Balearernas lokala tv-kanal tog upp ämnet i ett inslag. De berättade att SEIB 112, räddningstjänsten erbjuder en trygghetstjänst på nätet. En slags bevakning av de utflykter man planerar göra. Genom att fylla i ett formulär på deras hemsida med information om den utflykt, vandring eller kanske klättring man planerar, kan SEIB 112 spåra och följa upp aktiviteten om man inte meddelar att man har nått sitt mål.

Information om resplanen, målet och andra omständigheter, kan hjälpa till om något oförutsett händer och du, jag eller sällskapet behöver hjälp. Än så länge finns texter på hemsidan bara på spanska men sajter på nätet finns som stöd för översättning.

Man skriver in sitt namn, mobilnummer, var man utgår ifrån, vilken typ av aktivitet, erfarenhetsgrad, vart man ska, tillsammans med information om dag och tidpunkt. Ett bra tips som räddningstjänsten rekommenderar är att ha en APP på mobilen som talar om våra koordinater, vilket hjälper dem att lokalisera oss om olyckan är framme.

Palma de Mallorca – 30 januari 2017

Av Marie Tilly