Färre nyregistrerade bilar på Balearerna

Försäljningen av personbilar och stadsjeepar sjönk med 23,2% på Balearerna i februari jämfört med samma månad 2010. Enligt Faconauto (Federación de Asociaciones de Concesionarios de Automoción) registrerades 1.434 nya bilar i februari 2011.

Enligt Faconauto har totalt 2.643 fordon registrerats under januari och februari 2011. Det är en minskning med 20,7% jämfört med 2010.

För hela Spanien är nedgången än större. 2010 registrerades 91.443 fordon under januari och februari. I år bara 66.204. Det är en minskning med 27,6%.

För att få fart på nybilsförsäljningen vill Faconauto att fordonsskatten ska sänkas eller helt tas bort under en period. Faconauto menar att sådana åtgärder skulle leda till att den årliga försäljningen ökar med 150.000 fordon.