Krönika: Industrin på Mallorca

Även om turismen är  av största betydelse för Mallorca, så anser den Baleariska regeringen att annan industri bör öka från en andel på 4% av PIB till det dubbla, nämligen 8% år 2020.

Mallorca har sina traditionella industrier, som sko- och annan läderindustri, möbel- och annan trävaruindustri samt den industri som tillverkar olika former av byggnadsmaterial.

Den ska i viss mån få del av det industristöd som regeringen kommer att ge under de närmaste åren.

Men det som kommer att prioriteras är det ekonomiska stödet åt olika innoverande företag.

I det moderna attraktiva området för innovationsföretag ”Parc Bit”, beläget norr om universitetet, vid Valldemosavägen, finns nu 140 företag installerade.

För fyra år sedan fanns bara 50!

Företagen arbetar med bioteknologi, vetenskapskommunikation, olika typer av miljövård, utveckling av nya energikällor samt audiovisuell industri.

Ny flyttas 16 nya företag ut dit och kommer att ”ligga i kuvös”, få tillgång till utrymme, all slags modern kommunikation samt få arbeta tillsammans i rätt miljö.

Detta till en ”hyra” på bara 15 € i månaden.

Plats finns för ytterliga 14 ”uppfinnare”.

I december förra året hade Parc Bit,s egna värderingsorgan undersöks 187 idéer.

68% av företagen som hittills arbetat fram sina förslag på området, har med framgång lyckats utveckla dem.

En av de högsta siffrorna för liknande företeelser i Europa.

Nu välkomar de autonoma mydigheterna  också filmindustrin att etablera sig här i högre utsträckning.

Sedan länge finns här företag som spelar in annonser och utländska filmsällskap hälsar allt oftare på.

Det har under senare år gjorts försök för att på ön anordna en Kortfilmsfestival, en Mallorca Film Festival 2009.

Den första kom aldrig till stånd på grund av omöjligheten till en  överenskommelse mellan olika parter.

Nu har MFC, ”La Mallorca Film Kommission”, skapats.

Alla tidigare  hinder vad gäller regler i olika kommuner har sammanfattats till en enda och betydande skatteavdrag utlovas.

Detta tillsammans med vårt gynnsamma klimat skall förhoppningsvis leda till att dels öns egna filmskapare presentera genom MFC samt att internationell filmindustri lockas hit i större utsträckning.

MFC var närvarande vid förra årets festival i Berlin och planerar finnas i Cannes och i Los Angeles nästa gång.

Budgeten för 2011 är blygsamma 250.000 euro, men säkra källor menar att varje euro som investeras kommer att ge tiofalt tillbaka.

Krisen har fått Mallorca att inse att vi ska i framtiden inte bara satsa på turism.

Ön behöver mer inhemsk industri.

Kanske kan det också leda till att fler ägnar sig åt att bruka jorden.

Mallorca kan endast klara 20% av den dagliga försörjningen av livsmedel.

Hela 80% måste således importeras, från fastlandet och andra länder.

Detta gör att vi från och med nu kommer att få betala betydligt mer för till exempel bröd, då brödsädens pris höjs med 100%.

Därmed blir det inte heller mycket billigare att baka själv.

Socker och kaffepriserna går upp med runt 35%.

En lustig ordning vi har i världen.

De rika blir bara rikare och de fattiga bara fattigare.

Personligen frågar jag mig om odlarna får någon ökning i sina inkomster.

Det är knappast troligt.

Det är antagligen de multinationella livsmedelsföretagen som tar hem vinsten.

Att hela arabvärlden protesterar högljutt och avsätter sina regeringar och ledare, är en följd av tyrannernas förtryck, både mänskligt och ekonomiskt.

Margareta

Margareta Strandman Dahlberg utkom i maj 2010 med boken ”Mallorca – ö i världen” och ger ut sin andra bok i maj i år.

Hon är krönikör på Europaportalens MITT EUROPA. Hennes hemsida (just nu under omarbetning) hittar du här: Mallorcaboken