Bostadsförsäljningen upp 18,4% på Balearerna

Det såldes fler bostäder på Balearerna 2010 än under föregående år. Därmed bryts den nedåtgående trenden på bostadsmarknaden. 2010 registrerades 9.698 försäljningar, vilket är en ökning med 18,4% jämfört med föregående år. Det är dock inte främst ljusare framtidsutsikter som ligger bakom det ökade antalet sålda bostäder, utan ökningen beror till stor del på att förmånliga avdragsmöjligheter försvinner 2011.

De nyligen publicerade siffrorna visar på att den nedåtgående trenden från 2008 och 2009 är bruten. Under 2009 minskade försäljningen med 33,8% och 2008 var minskningen ännu större, ner med 39,6% jämfört med föregående år.

Även om statistiken visar på en återhämtning, så är det ett helt annat tryck på marknaden än under fastighetsboomen. 2007 såldes det 20.498 bostäder på Balearerna. Om man jämför antalet genomförda bostadsförsäljningar 2007 med 2010 ser man att fastighetskrisen medfört att marknaden mer än halverats.

För Spanien som helhet låg ökningen på mer måttliga 6,8%. Totalt såldes det förra året 441.368 bostäder i Spanien.