Arbetslösheten stiger på Balearerna

Arbetslösheten ökade med 24.100 personer på Balearerna (Mallorca, Ibiza, Menorca och Formentera) under fjärde kvartalet 2010, jämfört med föregående kvartal.

I slutet av 2010 var 128.600 personer arbetslösa, vilket innebär att 22,2% av den arbetsföra befolkningen står utanför arbetsmarknaden. Allt enligt nyligen publicerade data från EPA (Encuesta de Población Activa).

Av de 128.600 arbetslösa, var 74.500 män och 54.100 kvinnor. Antalet personer som var i arbete på öarna i slutet av 2010 uppgick till 450.000. Det är 12.800 personer färre än vid samma tidpunkt 2009.

I Spanien som helhet ökade arbetslösheten med 121.900 personer under årets sista kvartal (till totalt 4.696.600 arbetslösa), vilket innebar att arbetslösheten ökade med mer än en halv procentenhet till 20,33 % av befolkningen.