Krönika: Lite historik från Sollerdalen

Den omgivande bergskedjan Tramuntana är alltid närvarande och ger dalen sin speciella atmosfär.

Sollerdalen är känd för sina apelsinodlingar.

“Sulyar” är arabiska och betyder “den gyllene dalen.

Den första handeln med apelsiner från Sollerdalen som finns dokumenterad är från 1500-talet.

Sollerdalen har länge varit isolerad från övriga Mallorca och hade mer kontakt med andra länder sjövägen.

Apelsiner exporterades till Frankrike, Belgien och Schweiz.

I slutet av 1800-talet drabbas apelsinträden i dalen av sjukdom och dalen berövas basen för sina mest inkomstbringande affärer.

Denna kris ledde till att unga människor emigrerade till Frankrike och Puerto Rico.

Emigranterna började återvända till Soller i början av 1900-talet och tillförde både ekonomiska tillgångar och intryck från andra kulturer.

Det var under denna period som den välkända ”Apelsinexpressen”, tåget mellan Soller och Palma, anlades.

Det var även nu man fick en spårvagnsförbindelse mellan Soller och Porto Soller.

Apelsiner och citroner frodas i dag i Sollerdalen även om de inte längre är basen i dalens ekonomi. Godare apelsiner finns inte!

Färskpressad apelsinjuice kan man få på många ställen i dalen, här på bar Bodega i Binaraix.

Landskapet i Sollerdalen präglas av de terrasserade odlingar på torrmurar som morerna anlade under sin tid på ön fram till 1200- talet.

Under morernas period på ön anlades även avancerade bevattningssystem.

Som man kan se på många platser exempelvis här i Binibassi.

Även åsnestigarna som idag används flitigt som vandringsleder har sitt ursprung från denna tid.