Balearerna lånar 100 miljoner euro

Banco Santander - lånar ut 100 miljoner euro

Balearerna undertecknade igår ett lån från Banco Santander på 100 miljoner euro.

För att kunna betala utestående löner och upplupna leverantörsskulder tvingas myndigheterna på Balearerna att ta nya lån.

President José Ramón Bauzá säger i en kommentar att kapitaltillskottet ger regeringen nödvändig arbetsro.

Han tackar samtidigt Banco Santander för deras stöd och betonar att lånet inte hade varit möjligt om inte banken hade varit övertygade om att åtgärdsprogrammen för att komma tillrätta med öarnas finansiella och strukturella problem är trovärdiga.

Detaljer som räntesats och löptid har ännu inte redovisats, eftersom förhandlingar med banken fortfarande pågår.

Totalt ska 335 miljoner lånas

Balearerna har i samförstånd med centralregeringen i Madrid och Instituto de Crédito Oficial (ICO) garanterat att man inte ska öka skuldbördan med mer än 335 miljoner euro under det kommande året.

Myndigheterna på Balearerna flaggar dock redan upp för att maxbeloppet kommer att utnyttjas och förhandlingar med andra kreditinstitut har redan inletts.