Lucia 2016

Svenska Skolans Luciatåg. Ljusets ambassadörer.

Foto Per Gustafson