Krönika: Raixa

Raixa – ligger vackert i närheten av Bunyola

Christina Johansson har besökt Raixa.

Raixa ligger vid Bunyola och har en yta av cirka 520.000 kvadratmeter varav 4.500 är byggnader.

Egendomen har tillhört en mängd olika mer eller mindre adliga och inflytelserika familjer.

Den här typen av egendomar kallas för possesion fritt översatt “lantegendom” och som namnet antyder tillbringade de välbärgade på ön mycket tid på dessa egendomar för rekreation m.m.

1797 fick kardinal Don Antonio Despuig godset i sin ägo.

Don Antonio Despuig

Han tillhörde greveätten Montenegro, en av öns då mäktigaste adelsfamiljer.

Kardinal Despuig älskade och var en stor kännare av antikens olika konstarter och under sin vistelse i Rom kom han i kontakt med en mängd konstnärer som han sedermera lär ha bjudit hem till Raixa.

Han var även mycket intresserad av arkeologi och finansierade flera utgrävningar här på ön.

Tidigare, under de moriska trädgårdsmästarnas ledning, strävade man efter en sådan naturlig form som möjligt.

Vid 1800-talets början var de flesta trädgårdar inspirerade av den klassiska Italienska stilen.

När Despuig lät utforma sin trädgård var nyckelordet symmetri.

Nu, när influenser från Barocken och nyklassicismen var på modet eftersträvades strängt geometriska former; den antika stilen.

Överallt skapades rabatter, arkader och grusgångar i perfekta geometriska kvadrater, rektanglar och cirklar.

Man uppförde en mängd fontäner och dammar och han lät ställa ut en hejdlös massa skulpturer.

Verket kröntes av en enorm stentrappa med 63 trappsteg.

Trappan med 63 trappsteg

Idag finns endast ett fåtal skulpturer kvar.

1906 köptes Raixa utav Antonio Jaume Nadal och 1918 sålde han kardinalens samling av skulpturer till museet för Mallorca som nu finns att beskådas på Castell de Bellver.

Porten öster om huset tillkom 1898…

Vacker stenport utanför Raixa

…som en finish och det fanns en labyrintträdgård på terassen under den.

Vilken stil man nu än föredrog att anlägga i sin trädgård var bra tillgång till vatten en förutsättning.

Slätterna nedanför bergen är Mallorcas vattenrikaste områden.

Raixas 100 meter långa rektangulära damm var länge den största vattenreservoaren på Mallorca.

Den stora dammen vid Raixa

Man anlade kanaler för bevattning, fontäner, dammar…

Vacker damm på Raixa

Damm med näckroser

och små vattenfall m.m…

Krönikören vid dammen på Raixa

Dammen fick en än mer central roll på på 1800-talet, då man övergick till den mer så kallade romantiska stilen med en utformning som sökte sig tillbaka till naturen.

Symmetrin ersattes nu av ett mer vilt växande landskap blandat med övervuxna lite arkadliknande gångar, konstgjorda stengrottor och som sagt vattenfall.

Kardinal Despuig låt även uppföra en konstgjord ruin med ett medeltida fönster från en klosterruin i Palma, och en konstgjord grotta (i neo/ny-arabisk stil samt ett neo/ny-klassiskt tempel).

Med den “konstgjorda naturligheten” kom trädgårdarna vid Raixa att återigen likna sina arabiska föregångare.

2002 köptes egendomen av Miljöministeriet i Palma.

Sedan 2003 genomgår Raixa en genomgripande renovering och är i framtiden tänkt att omvandlas till ett internationellt miljöcentrum.

Trädgårdarna är ju det första man kommer att tänka på när det gäller Raixa, men självklart finns där även flera byggnader och hus.

Raixa består av en huvudbyggnad, ett gårdshus, samt ett flertal närliggande ekonomibyggnader.

Huvudhuset Casa de Senyors har tre våningar.

De första två våningarna var arbetarnas rum, workshops, m.m.

I bottenvåningen låg Cuina del Amos (bondens kök) och på första våningen Cuina de Senyors (baronens kök)

Cuina de Senyors (baronens kök)

Cuina del Amos (bondens kök)

Kardinal Despuig byggde upp ett bibliotek med omkring 12.000 böcker och en skotsk antikhandlare, Gabino Hamilton, hjälpte honom att samla på sig en mängt skulpturer som 1796 levererades till Raixa.

I ett av rummen har man ställt fram ett bord med några tidstypiska saker från kardinalen tid.

Saker från en svunnen tid…

Mer saker från en svunnen tid…

Här ser vi bl.a. kardinalens röda huvudbonad, korset, någon dams hårborstar och parasoll, en gentlemans stråhatt några notblad m.m.

Med lite fantasi kan vi tänka oss hur kardinalen i sällskap med intellektuella och konstnärer tillbringade sina dagar och kvällar i givande samkväm.

Vi hittade även toaletten (i marmor minsann)…

Gammal toalett på Raixa

… samt i bottenvåningen något som vi gissar kan ha varit en olivpress.

Olivpress från förr

Ännu en bild på den förmodade olivpressen

Är det nu värt ett besök? Både ja och nej.

Huset är väldigt tomt på detaljer, trädgården är inget vidare välskött, men å andra sidan är ju hela härligheten under restaurering!

Kul att ha besökt men ger säkert mer om ett par år.

Här är Raixas hemsida: Raixa

Christina Johansson

Vägbeskrivning – Raixa